Revīzijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Guntars Kniksts
Komisijas locekle Ingrīda Kužiniece
Komisijas locekle Maruta Kauliņa