Presei

Piektdien 2017.gada 31.martā plkst. 13:30 Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS, notiks Latvijas slimnīcu biedrības kopsapulce.

Piektdien 2016.gada 23.septembrī plkst. 14:00 Latvijas slimnīcu biedrība Nacionālā veselības dienesta telpās tiksies ar Pasaules bankas ekspertiem, lai apspriestu Pasaules bankas ziņojumu par Latvijas valsts aprūpes tālāko reformu.

Šodien 2016. gada 16.septembrī plkst. 13:00 Latvijas slimnīcu biedrība un slimnīcu vadītāji tiksies ar Veselības ministri Andu Čakšu VM telpās, lai pārrunātu jautājumus par : ▲ 2017. gada Veselības finansēšanu un pacientu pieejas nodrošināšanu 2017. Gadā. ▲ 2016.gada kvotu iespējamību izpilde un pacientu nodrošināšana līdz gada beigām. ▲ Pasaules bankas apspriede par būtisku slimnīcas tīklu un medicīnas personāla reorganizāciju.
2016.gada 16.septembrī

Otrdien 2016.gada 30.augustā LSB un slimnīcu vadītāji tiekās ar Veselības ministri A. Čakšu Veslības ministrijas telpās, lai apspriestu: Darba kārtībā: ▲ VA budžeta 2017.g.; ▲ Papildus iegūtā finansējuma sadale; ▲ Darbinieku algu saglabāšana 2016. gada līmenī; ▲ Iespējamie risinājumi 2017. gadā; ▲ VA pakalpojumu tarifi; ▲ Dažādi

Trešdien 2016. Gada 06.jūlijā Veselības ministrijas telpās Latvijas slimnīcu biedrība un slimnīca vadītāji tiksies ar jauno Veselības ministri A. Čakšu. Darba kārtībā: ▲ Jautājumi par VM tālāko politiku; ▲Par valdības rīcības plāna izpildi; ▲Par pakalpojuma groza noteikšanu un, par tarifa plāna aprēķināšanu
2016. gada 04. jūlijā

Par Valsts asins donora centru. Latvijas slimnīcu biedrībai (LSB) ir informācija par Veselības ministrijas plāniem reorganizēt valsts asinsdonoru centru darbu reģionos. Latvijas slimnīcu vadītāji nav iepazīstināti ar plānotām reformām un tas nav apspriestas ar reformās iesaistītām pusēm. Pēc LSB esošās informācijas plānots centralizēt visu asins donoru centrus, līdz ar to samazinot to lomu pacientu nodrošināšana ar asins komponentiem tieši Latvijas reģionos. Tas var būtiski apgrūtināt asins saņemšanu, sevišķi smagajos gadījumos (piemēram pie dzemdību asiņošanām). Līdz ar to LSB 13.jūnijā plkst.: 13:00 aicina VM un Valsts asinsdonora centra pārstāvjus uz tikšanos, lai slimnīcu vadītājus iepazīstinātu ar plānotajām reformām un izskaidrotu to pamatojumus un uzlabojumus, tieši pacientiem saņemot asinis un asins komponentus, kas nepieciešami ārstniecības procesa nodrošināšanai.

2016. gada 03. martā
LSB un slimnīcu vadītāji tiekas ar Veselības ministru, Veselības ministrijas telpās, lai pārrunātu aktuālus jautājumus. Darba kārtība: ▲Par slimnīcu līgumiem ▲ Par pasaules banku ▲ Par veselības apdrošināšanas ieviešanu ▲ Rindu veidi un ambulatorie pakalpojumi

2016. gada 10. februārī “Latvijas slimnīcu biedrība” tiekās NVD telpās (cēsu ielā) ar NVD pārstāvjiem. Darba kārtība: ▲ 2016. gada slimnīcu līgumu apspriešana

2016. gada 20. janvārī Latvijas slimnīcu biedrības vadītāji tiekās ar VM, Veselības ministru G. Belēviču un NVD, Darba kārtība: ▲2016. gada slimnīcas līgumiem ▲ Par papildus piešķirtā finansējumu sadales modeli darbinieku algām.