Kontakti

Biedrība “Latvijas slimnīcu biedrība”

Juridiskā adrese : Hipokrāta iela 2, Rīga, LV 1038, Latvija

Faktiskā adrese:  Lielvārdes iela 68, Rīga, LV- 1006, Latvija

Tālrunis: + (371) 67038214

e-pasts:  lsb@aslimnica.lv