Aktualitātes

2018. gada 31. jūlijā Nr. 10, LSB  sēde notika  VM zālē

Sēdē piedalās: 24 LSB pārstāvji,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane – Umbraško, VM juridiskais departaments – R.Osis, VADDA, DVI pārstāvji, kopā – 32 dalībnieki.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VM skaidrojums par Datu drošību, DVI skaidrojums par vecāku identifikāciju
 2. Dažādi

Vienojas :

 1. VM kopā ar DVI izstrādās vienotu parauga sistēmu personu identifikācijai visām ārstniecības iestādēm
 2. Informēs LSB 1 mēneša laikā, lai pielietotu vienotu pieeju
 3. Slimnīcām , bez pārliecinošas identifikācijas iespējām, sniegt maksimāli – minimālu informāciju (telefoniski)
 4. VM sagatavos un izsūtīs vecāku – bērnu nepieciešamās identifikācijas prasības

VM:

–          Kopā ar LSB un VADA piedalās TM darba grupā par Datu drošības jautājumiem

–          Informēs par rezultātu

–          Par vienotās sistēmas izstrādi identifikācijai – 1 mēneša laikā informēs LSB

–          Neskaidros jautājumos tomēr griezties pie DVI pārstāvjiem

05.07.2018. notika LSB tikšanās ar  VM datu aizsardzības un rindu veidošanas jautājumos

Pēc šīs sanāksmes – daudzas neskaidrības un atšķirīgi viedokļi tāpēc:

–          VM 30.07.2018. organizē vēl 1 kopēju sanāksmi ar DVI

–          LSB ir iekļauta TM darbā grupā par datu aizsardzības jautājumiem

05.07.2018. notika arī VM sēde par mediķu darba algu jautājumu:

                – LBS atbalsta 20% algu pieaugumu 2019.gadā

                – LSB atzīmē- ar pielikumu nevarēs nodrošināt 2018.gada aprūpes līmeni

                – 20% pielikums nav motivējošs jaunajiem speciālistiem un turpināsies personāla aizplūde no nozares

                -LSB un pārējie  dalībnieki atbalsta nemateriālo stimulu ieviešanu un likumdošanas izmaiņas šajā jomā kā stimulējošus faktorus

VM mājas lapā ievietotas jaunās 1529.MK noteikumu izmaiņas

–          27.07.2018. VM būs sabiedriskā apspriešana par projektu

2018. gada 18. jūnijā Nr. 8, LSB  sēde notika  NRC ”Vaivari” zālē, Vienības gatvē 49.

Sēdē piedalās: 20 LSB pārstāvji, NRC „Vaivari” vadītāja A.Nulle, 4 NRC „Vaivari” pārstāvji, NVD direktore I.Milašēvica, 3 NVD pārstāvji, PSKUS I.Hāznere.

Apspriežamie jautājumi:

1. Ambulatoro pacientu rehabilitācija

2. Stacionāro pacientu rehabilitācija

3. NVD stratēģiskā iepirkuma projekts 2019.gadam

4. Dažādi

Vienojas:

– Rehabilitācijas pakalpojumu minimālais speciālistu skaits – 3

– Pakalpojumu var sniegt mobilā speciālistu komanda

– Akūto rehabilitāciju iekļaut kopējā NMP pakalpojumā ar atbilstošu finansējumu

– Rehabilitācijas rezultātu nepiesaistīt finansējumam

– NVD izsūtīs slimnīcām aptauju par speciālistu nodrošinājumu

– LSB sagatavos NVD vēstuli ar ieteikumiem VM plānoto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā

– NVD informēs LSB par sarunu rezultātiem ar VM

2018. gada 22. maijā Nr. 7, LSB  sēde notika VM telpās, plkst. 16:00.

Sēdē piedalās: 18 LSB pārstāvji, VM A.Čakša,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane-Umbraško, VM ārstniecības depart. direktors Ē.Miķītis,  NVD direktore  I.Milaševica,  RAKUS, BKUS, PSKUS, Liepājas slimnīcas 7 pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1.     Pacientu šķirošana slimnīcu UN

2.     ST lēmums par virsstundu apmaksu

3.     Kases aparātu darbība slimnīcās

4.     E-veselības darbība

5.     Stratēģiskais iepirkums 2019.g.

6.     Dažādi

Vienojas:

               1. Atbalstīt vienotas pacientu šķirošanas sistēmas principu ieviešanu slimnīcu UN

        Slimnīcām iesūtīt VM priekšlikumus līdz Jūnijam par šķirošanas prioritātēm

              2. Slimnīcas iesūtīs datus lai aprēķinātu virsstundu samaksu

            3. VM un FM, VID vienosies par tālāko risinājumu 2 nedēļās

             Veselības ministrija informēs LSB

4.  VM kopā ar „Ārstu biroju” meklēs risinājumu

5.    2019.g.stratēģiskā iepirkumā iekļaus rehabilitāciju

         Prioritāte – pa blokiem, stacionārā +dienas stacionārā+ambulatorā

           Svarīga – akūtā rehabilitācija

          Jādomā arī par hronisko slimnieku un mājas aprūpes rehabilitāciju

          NVD gatavo priekšlikumus slimnīcām

          Iepirkums būs arī par hronisko slimnieku aprūpi

          Pēc LSB iebildumiem – Palielināta apmaksa – 380.EUR

     MK noteikumi – 1-2 mēnešu laikā

6.  Vienojas par nākošo kopējo sanāksmi 1-2 mēnešu laikā

2018. gada 15. maijā Nr. 6, LSB  sēde notika  Diagnostikas centrā, Grebenščikova ielā 1.

Sēdē piedalās: 7 LSB pārstāvji, 58 VADDA pārstāvji, 2 valsts Datu inspekcijas pārstāvji, RAKUS, BKUS, SKPC pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1. ES direktīvas par personas datu aizsardzību

2. Jautājumi

Vienojas:

1.Pacienta līguma izpilde nav piekrišana datu apstrādei, bet izmantošanai līguma izpildē

Piekrišana datu izmantošanai – atsevišķi

Līguma izpildei nav nepieciešama pacienta piekrišana datu saņemšanai

Datu pieprasītājam (policijai u.c.) jāpamato pieprasījums saņemt datus (pacienta medicīnisko karti)

Darbojas daudz citi normatīvie akti –likumi. MK noteikumi, tie nosaka kas var pieprasīt pacientu datus bez to piekrišanas.

Direktīvā paredzētas arī Pacienta tiesības:

– Izņemt savus datus

– Neļaut pārsūtīt citiem

– Pārsūtot citiem datus – nepieciešama pacienta piekrišana

– Nav vienotas sapratnes par pacientu identifikāciju pieprasot datus telefoniski vai elektroniski

– E-veselība – atsevišķs jautājums – tas ir nacionāls projekts ar starptautisku nozīmi

– Tur ir citi regulējumi datu aizsardzības jomā

– Sods par pārkāpumiem

o 10 mlj. EUR vai 2% no gada apgrozījuma

o 20 mlj.EUR vai 4% no gada apgrozījuma

2.Jautājumi daudz un tieši:

– Par iestāžu datu pārsūtīšanu citām iestādēm un ārstiem

– Par pacientu identifikāciju

– Par radinieku pieprasījumu izsniegt datus

– Par psihisko slimnieku datu apstrādi un aizsardzību

DVI 2018.gadā :

– Vērtēs regulas ieviešanu ārstniecības iestādēs

– speciālas pārbaudes slimnīcās neveiks

– Orientēsies uz iesniegto sūdzību pārbaudi

– Sodus nepiemēros

– Sāks ar brīdinājumu un rekomendācijām

2018. gada 05. aprīlī Nr. 4, LSB  sēde notika NMPD telpās, Laktas ielā.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NMPD direktore L.Cipule, 7 NMPD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. NMPD hospitalizācijas plāns
 2. Pacientu pārvešana no slimnīcām
 3. Nepamatotie izsaukumi NMPD
 4. Dažādi

Vienojas:

 1. NMPD izmantos 24/7 iekļautos slimnīcu speciālistu pakalpojumus.

            Papildspecialitāšu tabulu slimnīcas atjaunos un informēs MNPD.

            MNPD un LSB kopīgi rosinās Hospitalizācijas plāna izmaiņas, iekļaujot zemākā līmeņa slimnīcu specialitāšu ārstu un slimnīcu traumu punktu

pakalpojumu izmantošanu atbilstošu pakalpojumu sniegšanā.

 1.    Pārvešanu uz augstāko līmeni – vērsties SMD, kas nodrošinās pārvešanu.

            Iespējams tieši zvanīt 113 – tālāk savienos ar SMC.

            Pārvešana uz zemāko līmeni – maksas pakalpojums.

 1. NMPD tiksies ar ĢĀ par šo jautājumu risināšanu:

–         Rīgā no 600 izsaukumiem -200 nepamatoti

–         Resursu izšķērdība

–         Brīdinās ĢĀ par rēķinu piestādīšanu.

13.03.2018. notika Saeimas komisijas sēde par Mediķu darba algu nodrošinājumu slimnīcās.

Piedalījās:  5 Saeimas deputāti, 2 VM pārstāvji, 2 NVD pārstāvji, 2 LVSADA pārstāvji, LĀB prezidents – P.Apinis, LSB pārstāvji – M.Kauliņa, T.Ešenvalde, U.Muskovs, J.Kalējs, mediju pārstāvji.

NVV prezentācija par  algu pieaugumu 2018. Ārstiem- 31%, māsām -26% .
LSB pārstāvji informēja par algu nodrošinājumu slimnīcās

Informācija atšķirīga no NVD prezentētās, algu pieaugumu nodrošina ar papildus darbu(vairāk par 160st/mēnesī un maksas pakalpojumiem)
LSB pārstāvji pēc sanāksmes informēja arī mēdiju pārstāvjus.

Vienojās:
VM jāatjauno darba grupas darbību par mediķu darba algu pieaugumu līdz 2020.gadam

2018. gada 2. martā Talsos notika LSB kopsapulce un LSB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Sēdē piedalījās 21 slimnīcu pārstāvji. Tika apskatīta jaunā Talsu slimnīca un notika valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.

2018. gada 22. februārī Nr. 3, LSB sēde notika NVD telpās.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji,  NVD direktore I.Milaševica, NVD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Plānveida īslaicīgās ķirurģija pakalpojumu
 2. Hronisko pacientu aprūpe
 3. Tarifu izmaiņas
 4. Algu nodrošinājums 2018.g. līgumos
 5. Dažādi

Vienojas:

 1. Pēc 1 mēneša rezultātiem precizēs saistītās manipulācijas.

Iespējams finansējuma koriģējums pēc 1 mēneša faktiskiem datiem.

 1. NVD informēs LSB par virzību. Izsūtīs hronisko pacientu DG (jau saņemts).
 2. Papildus skaidrojumā DGR – modelī apmaksa visiem pēc Lokālo slimnīcu tarifa.

            Tabulās uzrādītie tarifi – programmu apmaksai neatkarīgi no līmeņa.

            Dzemdību samaksa vienāda visās slimnīcās.

 1. Finansējuma pieprasījums Perinatāliem centriem sagatavots un iesniegts VM – gaida risinājumu.

            Tam visam nepieciešams papildus finansējums un MK 1529 grozījumi.

            Tas viss ir VM kompetencē.

 1.  Rezidentu nodarbināšana slimnīcās neatbilst likumdošanai.

Tiek apmaksāta dežūrspeciālista slodze, kurš attālināti uzrauga rezidentu.

NVD zināma LSB un VM vienošanās šajā jautājumā.

Tam nepieciešama likumdošanas bāzes izmaiņa.

 

2018. gada 29. janvārī notika VM sēde par mediķu darba algām.

Sēdē piedalījās:  No VM – valsts sekretārs A. Lapiņš, D. Murmane Umbraško, Ē. Miķītis, NVD pārstāvji, No LSB – J. Lācis, Ā. Pētersons, A. Stuburs, U. Muskovs, E. Liepiņš, A. Ķipurs, M. Kauliņa, J. Bogušs, A. Vāne, J. Kalējs

Galvenie secinājumi:

 1. VM noteiktās Zemākās algas nav vis 1125EUR, bet 899Eur ārstiem, māsām – 595EUR
 2. VM komunikācija ar sabiedrību un mediķiem neskaidra un pārprasta
 3. Solot vidējās algas (nevis zemākās) un % pieaugumu
 4. Palielinājums nāk tikai kopā ar piemaksām
 5. Tātad jaunie ārsti var rēķināties tikai 899EUR, jo nav darba stāža un kaitīguma
 6. 1125EUR būs ar šīm piemaksām
 7. 1547EUR būs ar nakts darba un svētku, brīvdienu piemaksām, pagarinātais normālais darba laiku
 8. Lielas neskaidrības ar dienas stacionāra un plānveida īslaicīgā ķirurģijā (jo pielieto DRG un koeficientu)
 9. Med. iekārtu sertifikācija – neskaidra

Vienojas:

 1. VM šonedēļ izsūtīs savus priekšlikumus apmaksas modeļiem ambulatoriem un plānveida ķirurģijas pakalpojumiem
 2. Gaidīs komentārus 1 nedēļu
 3. Tad – galīgais variants

Pielikumā:

VM informācija par algām VMalgas

VM informācija par piesaisti reģioniem KARTIBA_cilvekresursu_piesaistei_pielikumi_SAM925

2018. gada 24. janvārī Nr. 1, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji un VI direktore I.Dreika

Apspriežamie jautājumi:

 1. VI plānotās aktivitātes 2018.g.
 2. LSB un VI sadarbības iespējas
 3. Dažādi

Vienojas:

 1. VI kopā LSB izstrādās slimnīcu kvalitātes pašnovērtējuma anketas katra līmeņa slimnīcām.

Pēc LSB kvalitātes apmācību kursiem aprīlī, organizēt kopēju tikšanos par slimnīcu kvalitātes kritērijiem.

 1. Aicina slimnīcās organizēt komisiju, kas analizē un izskata savas nepilnības un kļūdas.

Aicina  LSB būt kā ekspertiem sūdzību izskatīšanas gadījumos.

Pievērst uzmanību informācijas sniegšanai tikai pacientam un piederīgiem.

Aicina LSB pirms katras tiesvedības vispirms vērstie VI jautājuma noskaidrošanai.

Pilnveidot datu apriti ar slimnīcām –neprasīs jau pieejamo un iesniegto informāciju atkārtoti.

Visos neskaidrību un jautājumu gadījumos vērsties tieši pie VI vadītājas – Indras Dreikas – tel. 29254419, e-pasts-indra.dreika@vi.gov.lv, atbildēs uz visiem jautājumiem.

Risināt kopā ar VI un NVD par nesertificētu ārstu pensionāru dalību VA pakalpojumu sniegšanā.

 1. LSB deleģējusi 6 LSB pārstāvjus VM darba grupā – māsu profesijas standartu noteikšanai.

Tā kā mainījies slimnīcu līmeņu sadalījums, organizēt tikšanos ar jauno NMPD vadītāju par hospitalizācijas plāna izmaiņām atbilstoši katram līmenim.

2018. gada 23. janvārī notika VM notika darba grupas sēde par cilvēkresursu piesaisti reģioniem

No LSB piedalījās -J.Lācis, J.Kalējs

MK 158. Not. – nosaka darbinieku piesaisti un apmaksu reģioniem no 2017.g. 23.marta

– Uz to var pretendēt jau no 2017..g. 23.marta, tie kuri atbilst šiem noteikumiem

– Piešķirtā summa neapliekas ar nodokļiem

– Projekts darbojas līdz 2023.gadam

Pielikumā – prezentācija ->  Plāns cilvēkresursu piesaistei reģionos

Prezentācijā – nav pareizi slimnīcu līmeņi un speciālistu tabula To vēl koriģēs un VM aicina LSB sūtīt savus komentārus un priekšlikumus.

2018. gada 16. janvārī notika Saeimas komisijas sēde par e – veselības jautājumiem.

Sēdē piedalās: 13 saeimas deputāti, VM valsts sekretārs -A.Lapiņš, NVD direktore I.Milaševica un 2 pārstāvji, abas ĢĀ asociācijas, LĀB, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, IT speciālists I.Poikāns(NEO), no LSB piedalījās J.Kalējs

NVD – informēja par e-veselības darbību, minot tikai nelielas grūtības un lietotāju pašu Atbildību un nemācēšanu lietot sistēmu Nepieciešama tikai apmācība un nelielas korekcijas un uzlabojumi Atdzīst – no 20 valstīm mēģināts ielauzties sistēmā, bet dati nav noplūduši

LSB informēja par situāciju slimnīcās ar e-veselības problēmām. Nespēju piesaistīt rezidentus sistēmai Pēc NVD atbildes – rezidentiem pašiem jāreģistrējas sistēmā, tad būs piekļuve, un tas jādara katrā slimnīcā un apmācību ciklā GĀ – par savām problēmām

I.Poikāns

– sistēma nav droša, neatbilst IT drošības standartiem

– brīvprātīgi vairākas reizes piedāvājis NVD palīdzēt to pilnveidot -NVD nav vēlējies

– līdzīgi arī ar LU  IT fakultātes speciālistiem- NVD nav vēlējies

– šo vairs nevar uzlabot – jābūvē tikai jauna, un ātri

 

ģenerālprokuratūra

– iepriekšējā naudas(~13mlj.Eur) izlietojumā nesaskata nozieguma pazīmes

– nav pamata kriminālprocesam

 

Saeimas deputāti

– atbildīgiem par līdzekļu izšķērdēšanu jāsēž cietumā – kaut uz nelielu laiku

– vai jāpiesaista sabiedriskā darbā – ieviest e-veselību Latvijā

– prokuratūra neaizstāv nodokļu maksātāju intereses

– VM uzskata Saeimu par dumjiem, lai risinātu šo problēmu

– nav iekļauti visi lietotāji, kam nepieciešama sistēma

– sistēma nav testēta ar ārstiem

Bijis tikai piedāvājums – brīvprātīgi palietot

– nav veikta drošības analīze

– nav jēgas risināt mazās problēmas, būs tikai sliktāk – jābūvē jauna

– kāds jāsauc arī pie atbildības

– nepieciešams neatkarīgs audits visai sistēmai

 

Lēmums

– līdz 02.02.2018. VM gatavot pilnīgu atskaiti

– VM grozīt MK 175 not. par piekļuvi

– prokuratūrai izvērtēt un atsākt pārbaudi

– VM – par drošības jautājumiem izskatīs turpmākajā Saeimas sēdē

2018. gada 10. janvārī Nr. 1, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, NVD direktore
Apspriežamie jautājumi:
1. VA pakalpojumu tarifi

2. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa

3. Slimnīcu 2018.līgumi

4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums

5. Dažādi

Vienojas:

1. Noteikt terciālās aprūpes kritērijus. Izstrādāt atsevišķus tarifus terciālai aprūpei un izsūtīt LSB savus priekšlikumus.
2. Tarifu aprēķins ir skaidrs tikai minimālām algām. Jēdzienu – “darba samaksas” vēl precizēs.
3. NVD sagatavos ieskatu par hroniskā pacienta definēšanu un atbilstošo stacionāra ārstēšanas līmeni.. NVD informēs LSB par kritērijiem.
4. Precizēt kritērijus ar LSB par – plānveida īslaicīgā ķirurģija.

5. NVD aicina LSB biedrus informēt par e-veselības sistēmas darbību.

2017. gada 06. decembrī Nr. 12, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 11 LSB pārstāvji un Saeimas VA apakškomisijas vadītājs R.Ražuks.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VA finansēšanas likums
 2. Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņas
 3. Slimnīcu 2018.līgumi
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas lēmums ir organizēt darba grupu par privātā sektora sniegto pakalpojumu apmaksu, pie Ministru prezidenta ar 2 Saeimas deputātu piedalīšanos.
 2. Saeimas komisija vēl aicinās VM un NVD sniegt informāciju par plānotām izmaiņām dienas stacionāros un e-veselības jautājumos, kā arī aicina LSB piedalīties sanāksmēs –  12.12.17. par e-veselību un 19.12.17. par dienas stacionāru jautājumu.
 3. Pēc NVD telefoniskas informācijas 2018.g. līgumi var tikt piedāvāti tikai pēc jauno MK 1529.grozījumu pieņemšanas.
 4. Informē par HOPE apmaiņas programmas gala konferenci Stokholmā 03.-06.06.2018.

28.11.2017. notika Saeimas komisijas sēde par NVD tālāko attīstību un tālāko VA pakalpojumu sniegšanas jautājumiem.

Piedalījās 8 Saeimas deputāti(6 no tiem – ārsti), VM- D.Mūrmane-Umbraško, NVD-I.Milaševica No LSB piedalījās D.Širovs, J.Kalējs. NVD prezentēja attīstības projektu (pielikumā). LSB galvenie jautājumi: – Dienas stacionāra pakalpojumu izmaiņas(LSB gaida informāciju no 07.11.2017) – Nekonsultēšananās ar slimnīcu vadītājiem – pakalpojumu sniedzējiem – Tarifu neatbilstība plānoto algu līmenim(ārstēšanas epizode -1 mēnesi) – Mamogrāfijas stratēģiskā iepirkuma zemā apmaksa nenodrošina algu līmeni Deputāti: – Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņām jābūt pamatotām – Stacionāra pakalpojumi izmaksā dārgāk, jādomā par nakts uzturēšanos nodrošinājumu sevišķi reģionos – Saeima ir nobalsojusi par VA budžetu- algām jābūt no 01.01.2018. – Stratēģiskam piepirkumam IVF jomā nepieciešams pacientu reģistrs Nolemj: – VM un NVD informēt LSB un apspriest jauno dienas stacionāra pakalpojumu sarakstu – Algu neatbilstības jautājumu risināt ar 2018.gada sākumu – Saeimas komisijas deputāti vēlas tikties ar LSB tuvākajā laikā lai apspriestu šos jautājumus – Iespējamā tikšanās ar LSB – 06.12.2017. plkst.13:00 LSB telpās (lūdzu Jūsu viedokli). NVD-attistiba_prezentacija-Saeimai_2017_28112017

09.11.2017. Rīgā notika Eiropas Komisijas organizēta Eiropas semestra konference

Darba kārtībā: – Latvijas VA politika un pieejamība Piedalījās: EK – 7 eksperti 2 LSB pārstāvji – A.Stuburs, J.Kalējs, LĀB vadītājs P.Apinis, PVO vadītāja A.Rurāne, D.Behmane un LVSADA pārstāve Latvijas puse informēja par patreizējo stāvokli VA sakarā ar neskaidro likumdošanu MK1529.not., VA % finansējumu no IKP, cilvēkresursu nepietiekamību un citām problēmām VA reformas gaitā, kā arī atbildēja uz EK ekspertu uzdotiem jautājumiem. EK semestra konferences mērķis ir novērtēt Latvijas VA sistēmu un sagatavot EK attiecīgo ziņojumu. LSB arī ieteica EK ekspertiem pārlasīt iepriekšējos ziņojumus un analizēt to ieteikumus Latvijā. EK plāno pabeigt ziņojumu 2018.g. februārī un tas būs pieejams EK mājas lapā. Neskaidrību jautājumos kontaktēsies ar LSB.

2017. gada 7. novembrī Nr. 11, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāra v.i. –D.Mūrmane – Umbraško, NVD direktore – I.Milaševica, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore – O.Andrejevska, VADA pārstāvis – Z.Lasovskis. Apspriežamie jautājumi:

 1. MK 1529 grozījumi;
 2. Darba samaksas nodrošinājums tarifos, tarifu atšifrējums;
 3. Pakalpojumu pārdale dienas stacionārs/slimnīcas;
 4. Slimnīcu 2018. gada līgumi;
 5. Dažādi.

Vienojas:

 1. Grozījumu apstiprināšana ir VM kompetence. NVD apkopo VM viedokli. Galvenais – tarifos iekļaut darba samaksas pielikumu.
 2. Pārskatīt speciālistu darba samaksas sadaļu, ņemot vērā apmeklējumu skaitu 1 epizodes laikā (1 mēnesī) 2018. gada sākumā. Tā kā slimnīcas saņem samaksu par ārstētiem pacientiem un to skaitu, LSB atbalsta NVD nostāju par darba samaksas pieauguma iekļaušanu tarifa D daļā.
 3. NVD izstrādās jaunu variantu dienas stacionāriem un par jauno variantu informēs LSB.
 4. Slimnīcu līgumus 2018. gadam rēķinās pēc budžeta apstiprināšanas Saeimā, novembrī. Slimnīcām tiks piedāvāti 1 mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas. Kontroles skaitļi būs zināmi nedaudz agrāk.
 5. LSB informē par NVD neatmaksātiem psihiatrisko pacientu ārstēšanas rēķiniem.

2017. gada 13. oktobrī notika Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēde.

Sēdē piedalās: LSB, VM, LVSADA pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Jautājums par 2018. gada valsts budžeta projektu.

Vienojas: Pieņemto lēmumu iesniegt izskatīšanai Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 1. Precizēt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), norādot, ka Veselības ministrijai ir paredzēts finansējums ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai 116,9 milj. eiro, atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmumiem, tai skaitā no plānotiem ieņēmumiem no VSAOI sadales veselības aprūpes finansēšanai.
 2. Papildināt likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 1. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā: “5) valsts ilgtspējas stiprināšana, kāpinot veselības aprūpes valsts budžeta finansējumu pret iekšzemes kopproduktu un sasniedzot 4% 2020. gadā.”
 3. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļu “29. Veselības ministrija” ar norādi, ka 2020. gadā Veselības ministrijas kopējie izdevumi veido 4% no prognozētā iekšzemes kopprodukta.
 4. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļas “29. Veselības ministrija” tabulu “Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. gada līdz 2020. gadam” ar 4. punktu “Darba samaksas paaugstināšana” – izdevumi, eiro: 2018. g. – 116,9 milj. eiro, 2019. g. –185,0 milj. eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 53,8 milj. eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” sagatavošanas procesā), 2020. g. – 253,0 eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 115,9 milj. Eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” sagatavošanas procesā) pamatojums – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2017. gada 29. jūnija, 24. augusta un 10. oktobra lēmumi.

2017. gada 27. septembrī Nr. 10, LSB sēde notika VM telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, RAKUS, TOS, PNS, NRC Vaivari pārstāvji (kopā) 13, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra v.i. – D.Mūrmane – Umbraško, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, NVD direktore I.Milaševica. Apspriežamie jautājumi:

 1. Veselības aprūpes budžets 2018.–2020. gadam, VA finansēšanas likums;
 2. Stratēģiskais iepirkums;
 3. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa;
 4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums;
 5. Papildus finansējuma pieprasījums slimnīcu darbībai;
 6. Dažādi (VK revīzija slimnīcās, pacientu pārvešana).

Vienojas:

 1. VM nostāja sakrīt ar LSB viedokli plānotā finansējuma nepietiekošā apjomā.
 2. Mērķis – veicināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu. Attiecas uz mamogrāfiju, onkoloģiju, plānveida operācijām un IVF. Sakarā ar zemo samaksu, slimnīcas apsver iespēju nepieteikties mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanai 2018. gadam.
 3. Sēdes laikā vienojas par katra līmeņa slimnīcu dalību apmaksas modeļa izstrādē.
 4. VM oktobra beigās atsūtīs slimnīcām normatīvus. Iesaka II līmeņa slimnīcām veidot apvienības ar III līmeni. I līmenim nav īpašas vajadzības sadarbībai, ja vienīgi papildus finansējums no ESF.
 5. VM prasīja līdzekļus tikai savas pakļautības slimnīcām. Pašvaldības arī var prasīt ko līdzīgu, savām slimnīcām.
 6. Slimnieku pārvešanai nav nepieciešama saskaņošana. VM par to informēs NMPD – nepieprasīt saskaņošanu. Slimniekam jānonāk atbilstošā līmeņa ārstniecības iestādē un jāsaņem atbilstoša ārstēšana.

2017. gada 22. augustā Nr. 9, LSB sēde notika Valsts kontroles telpās, Skanstes ielā 50, plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 5 LSB pārstāvji, VK departamenta direktore – I.Vēvere, VK departamenta referents-M.Zvirgzdiņš, 2 VK darbinieki. Apspriežamie jautājumi:

 1. VK revīzija cilvēkresursu jomā un vēstule slimnīcām;
 2. LSB sadarbība ar VK un iegūto datu analīze.

Vienojas: Revīzijas laikā slimnīcām ziņot par iespējamām grūtībām un sarežģījumiem. Revīzijas laikā Valsts Kontrolei tikties ar LSB un apspriest informāciju. Pirmā tikšanās, pēc datu iegūšanas plānota 2017. gada decembrī.

2017. gada 05. jūlijā Nr. 8, LSB sēde notika Jūrmalas slimnīcā plkst. 14:00.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. LSB sadarbība ar mediju aģentūru;
 3. Valsts kontroles vēstule slimnīcām;
 4. Dažādi (HOPE, VK darba grupa, ESF sadales kritēriji, NVD iepirkuma kritēriji, ĀL piemērošanas metodika un NVD līguma papildinājumi).

Vienojas:

 1. Pieprasīt informāciju no NVD par streikotājiem pa reģioniem (sazinoties 06.07. telefoniski – NVD un VM nav precīzas informācijas par streikojošiem ģimenes ārstiem, jo to nesniedzot ĢĀ asociācija un tādas informācijas pieprasīšana esot prettiesiska).
 2. Turpināt sadarbību ar Mediju aģentūru un mainīt vienošanās nosacījumus. Uz nākošo LSB valdes sēdi vienojas aicināt mediju aģentūru.
 3. Aicināt Valsts Kontroli uz kopēju tikšanos ar LSB (iepriekš bija vienošanās tikties jūlija vidū ar atbildīgo departamenta vadību).
 4. Tā kā LSB slimnīcām nav pietiekošas aktivitātes HOPE apmaiņas programmā, aicina kādu LSB slimnīcu izvirzīt HOPE.Par VM darba grupu cilvēkresursu jautājumā – nav apkopoti iepriekšējās darba grupas rezultāti ar LSB pārstāvju dalību. Pašreiz ir izvirzīti 2 LSB pārstāvji.ESF finansējums sadalīts politiski un nav saistīts ar reālām vajadzībām, pārkāpjot konkurences likumu. Iespējams – vērsties konkurences padomē.Par NVD iepirkuma kritērijiem, vienojas sazināties ar NVD.VM nav atsūtījusi LSB ĀL grozījumu piemērošanas metodiku un NVD līguma papildinājumu (sazinoties 06.07. ar VM un NVD, tika saņemta informācija, ka VM atbildīgā persona nākamajā nedēļā sagatavos un izsūtīs metodiku LSB un NVD, lai sagatavotu līguma papildinājumu grozījumus).

2017. gada 26. jūnijā Nr. 7, LSB sēde notika VM telpās plkst. 15:00.

Sēdē piedalās: 30 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM valsts sekretāra vietniece – D.Mūrmane – Umbraško, 6 VM pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, 4 BKUS pārstāvji, 2 RAKUS pārstāvji, 4 NMPD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. Ārstniecības likuma grozījumi papildus darba laika apmaksā;
 3. Rezidentu sadales plāns 2017. gadam;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tuvākajā laikā izsūtīs informāciju par iespējamo slimnīcu darbību un pakalpojumu nodrošināšanu ĢĀ streika laikā. NVD informēs slimnīcas par apmaksas modeli, slimnīcu darbiniekiem sniedzot papildus pakalpojumus.
 2. VM izsūtīs slimnīcām skaidrojumu par Ārstniecības likuma grozījumu pielietošanas metodiku.
 3. Galīgais rezidentu sadalījums tiks zināms pēc pieteikumu beigām. Tika nedaudz izmainīts speciālistu saraksts.
 4. Par LSB tikšanos ar Valsts Kontroli par datu sniegšanu.

2017. gada 02. jūnijā Nr. 6, LSB sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, 4 NVD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu un nesertificētu ārstu uzraudzība slimnīcās;
 2. Veselības aprūpes iespējamie papildus finansēšanas modeļi;
 3. Insulta pacientu aprūpe slimnīcās;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. LSB kopā ar VM un LĀB vienojas risināt jautājumu par pieredzējušu ārstu ar darba stāžu virs 20 – 30 gadu, obligātās sertifikācijas atlikšanu. VM risinās jautājumu par medicīnas stažieru uzraudzību un vecmāšu iekļaušanu slimnīcu darba tirgū.
 2. Par papildus 2 milj. EUR piešķiršanu virsstundu apmaksai, katrai slimnīcai būs līguma grozījumi pēc MK rīkojuma pieņemšanas. VM informēs par papildus finansējuma modeļa ieviešanu.
 3. Slimnīcām pašām izvērtēt insulta slimnieku aprūpi. VM kopā ar prof. Asociāciju izstādās algoritmus insulta slimnieku aprūpei dažādos līmeņos un iepazīstinās ar tiem LSB.
 4. Par VI direktora vietas izpildītāju nozīmēts Ē.Miķītis.

2017.gada 16.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas organizētā darba grupas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 3 Saeimas deputāti, VM – 2 pārstāvji,  LDDK, Māsu arodbiedrības pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Mediķu papildus normālā darba laika samazināšana;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti samazinājuma nodrošināšanā;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas prezentē papildus normālā darba laika samazināšana plāna projektu
 2. Projekta  gala variantu jāsaskaņo ar Saeimas Juridisko biroju
 3. VM uzdod pilveidot projekta anotācijas sadaļu
 4. Saeimas deputāti paredz  finansējuma avotus no valdības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2017.gadā -ap 3mlj.EUR

2017.gada 10.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas apkškomisijas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 9 Saeimas deputāti, VM – A.Čakša, LĀB – P.Apinis, LVSADA- V.Keris Apspriežamie jautājumi:

 1. Reforma slimnīcās;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti reformai slimnīcās;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM informē par slimnīcu reformu plānu
 2. Saeimas deputāti neredz reformas finansējuma avotus no 2018.g.budžeta
 3. Ja neatradīs finansējuma avotus reformas ieviešanai – tā var palikt vēlējuma formā

2017.gada 09.maijā Nr. 5, LSB  sēde notika VID telpās plkst. 12:00.

Sēdē piedalās: 6 LSB pārstāvji, 4 VID speciālisti Apspriežamie jautājumi:

 1. Jauno kases aparātu ieviešanas problēmas slimnīcās;
 2. Iespējamie risinājumi slimnīcām;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Jaunie kases aparāti jāievieš atbilstoši MK 96.not. no 01.07.2017. ;
 2. Slimnīcām jāizvērtē vai ieviest kases aprātus ar fiskālām atmiņām, vai vienotu kases sistēmu
 3. slimnīcām kases aparātus ieteicams iegādāties tieši no ražotājiem par zemākām cenām ~350.00EUR
 4. slimnīcām apsvērt jautājumu par atsevišķu struktūrvienību nodalīšanu ar apgrozījumu zem 350000EUR

2017.gada 03.maijā Nr. 4, LSB valdes sēde notika PSKUS telpās plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 14 LSB pārstāvji, PSKUS valdes pr.-tāja- I.Kreicberga, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, PSKUS rezidentu apmācības koordinators-D.Krieviņš Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu apmācības un sadales principi PSKUS;
 2. PSKUS jaunā korpusa apskate;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Rezidentu apmācības plānam jāatbilst  slimnīcu pieprasījumam;
 2. Par papildus rezidentu vietām un maksas rezidentiem kontaktēties ar dr. D. Krieviņu
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem
 4. Slimnīcu vadītāji iepazīstas ar PSKUS jauno korpusu

2017.gada 21.aprīlī Nr. 3, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM- A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, VI direktora vietniece-I.Šica Apspriežamie jautājumi:

 1. Reformu plāns, slimnīcu kartējums;
 2. Veselības Inspekcijas pārbaudes slimnīcās un pagarinātā normālā darba laika ievērošana;
 3. Rezidentu apmācības plāns 2018.gadam
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Slimnīcu reformu plāns un  slimnīcu kartējums vēl jāprecizē reģionu līmenī;
 2. Izstrādāt vienotus kritērijus slimnīcu medicīnas personāla uzraudzībai.
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem

2017.gada 22.martā Nr. 2, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 12:30.

Sēdē piedalās: VM, VM valsts sekretāra vietniece Par:

 1. Algu pielikuma sadales principi;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tiksies ar LSB Aprīļa vidu- apspriest plānoto slimnīcu kartējumu;
 2. Materiālus VM izsūtīs iepriekšs.

2017.gada 9.februārī Nr.1, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: VM, VM padomnieki, NVD direktore Par:

 1. E-veselības ieviešana;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. 2017.g. slimnīcu līgumi;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM ar 01.04.2017.g papildus piešķir NMP slimnīcām 101 000 EUR personāla apmaksai nodrošinot 24/7 pakalpojumus;
 2. Tākā papildus kompensācija ir tikai slimnīcām, kas sniedz NMP pakalpojumus, VM nepieciešams risināt ambulatorā sektorā sniegto pakalpojumu apmaksas vai kompensācijas jautājumu.

2016. gada 19.decembrī Nr. 18, LSB valdes sēde notika Jūrmalas slimnīcā.

Piedalījās: VM, VM padomniece Par:

 1. VA informācija par PB pētījumu un slimnīcu kartējumu;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. DRG ieviešana;
 4. 1529.MK noteikumi un papildus 2.5mlj EUR sadalījums, pieejamības nodrošināšanai 2016.g.;
 5. Slimnīcu 2017.gada līgumi;
 6. Dažādi- a) HOPE mācību seminārs 2-3 februārī. B) LSB kopsapulce 2017.g.

2016. gada 01. novembrī Nr. 17, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors, NVD direktore Par:

 1. VA informācija par slimnīcu kartējumu un 2017.gada līgumiem;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. Dažādi.

2016. gada 26. oktobrī Nr. 16, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki”.

 1. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 2. LSB un KIB sadarbības iespējas risinot slimnīcu parādnieku jautājums;
 3. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 4. Par MK 581 apspriedi;
 5. Dažādi.

2016. gada 27. septembrī Nr. 15, LSB valdes sēde notika LĀB telpās.

Piedalījās: LĀB prezidents, 12 LĀB valdes  locekļi. Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. VA 2017.g. budžeta projekts.

2016.gada 23. septembrī Nr. 14, LSB valdes sēde notika NVD telpās.

Piedalījās: PB pārstāvji Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. LSB tālākā rīcība;
 3. Dažādi.

2016. gada 16.septembrī Nr. 13, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors. Par:

 1. VA 2017.g. budžeta projekts;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. PB pētījuma rezultāti;
 4. Dažādi- a) LVSADA aktivitātes.

2016. gada 30.augustā Nr. 12, LSB valdes sēde notika Stacionāra” Biķernieki” Lielvārdes ielā 86,Rīgā.

Par:

 1. Komunikāciju aģentūras piedāvājus LSB;
 2. Par VM darba grupas sanāksmi 02.09.2016;
 3. Par rezidentu apmācību un piesaisti reģioniem;
 4. Par sarunām ar VM;
 5. PB ziņojums;
 6. Dažādi.

2016.gada 06. jūlijā Nr. 11, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM padomniece, VM ārstniecības dep.direktors, NVD direktora vietnieks Par:

 1. VM jaunākās aktivitātes un sadarbība ar LSB;
 2. Valdības rīcības plāna izpilde- pakalpojumu grozs,tarifi,NMP;
 3. VA finansējuma iespējas-ambulatoro pakalpojumu finansējuma atjaunošana ,apdrošināšanas moduļi;
 4. Asinsdonoru centra reorganizācija;
 5. Laboratoriju akreditācija 2017.g.;
 6. Dažādi- A.Čakšas iesniegums: Par e-veselības ieviešanu, par alkohola ekspertīzi slimnīcās.

2016.gada 13. jūnijā Nr. 10, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā.

Piedalījās: VADC direktore,VADC pārstāvji Par:

 1. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 2. Par MK 581 apspriedi;
 3. Dažādi.

Par Valsts asins donora centru.

Latvijas slimnīcu biedrībai (LSB) ir informācija par Veselības ministrijas plāniem reorganizēt valsts asinsdonoru centru darbu reģionos. Latvijas slimnīcu vadītāji nav iepazīstināti ar plānotām reformām un tas nav apspriestas ar reformās iesaistītām pusēm. Pēc LSB esošās informācijas plānots centralizēt visu asins donoru centrus, līdz ar to samazinot to lomu pacientu nodrošināšana ar asins komponentiem tieši Latvijas reģionos. Tas var būtiski apgrūtināt asins saņemšanu, sevišķi smagajos gadījumos (piemēram pie dzemdību asiņošanām). Līdz ar to LSB 13.jūnijā plkst.: 13:00 aicina VM un Valsts asinsdonora centra pārstāvjus uz tikšanos, lai slimnīcu vadītājus iepazīstinātu ar plānotajām reformām un izskaidrotu to pamatojumus un uzlabojumus, tieši pacientiem saņemot asinis un asins komponentus, kas nepieciešami ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Par 31. maija valdes sēdi

 1. gada 31. maijā LSB atklātā valdes sēdē apsprieda VM jaunos normatīvos aktus, kas saistīti ar ierosinājumu ieviest papildus maksu medicīnas tehnoloģiju reģistrācijas un asins pārliešanas centru reorganizāciju reģionos. Sēdē piedalījās 18 Latvijas slimnīcu vadītāji, kas izteica viedokli par VM piedāvātiem normatīvo aktu projektiem.
 1. Par jaunas – papildus reģistrācijas maksas ieviešanu. LSB viedoklis: Tas palielina, jau tā, lielo birokrātijas slogu, un sadārdzina kopējās izmaksas gala patērētājiem, un to atdzīts arī valsts zāļu aģentūra. Līdz ar to, var pasliktināt pacientu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumus, jo pieaugs kopējās slimnīcas izmaksas.
 1. Par asins pārliešanas centru reorganizāciju LSB vēlas tikties ar Valsts asins donoru centru un VM pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju un kā šīs izmaiņas ietekmēs Latvijas pacientu nodrošināšanu ar asinīm tieši Latvijas reģionos.

18.03.2016. Jūrmalā notika LSB kopsapulce. Piedalījās 26 LSB biedri

Darba kārībā:

 • LSB valdes un Revīzijas komisijas ziņojumi
 • LSB aktuālie jautājumi
 • Viroterapijas klīnikas „Rigvir” apmeklējums
 • Noslēgums „Jantarnij Bereg”

LSB kopsapulces lēmumi:

 1. Veikt grozījumus LSB statūtos par izslēgšanu no LSN(par LSB biedru naudas nemaksāšanu divus gadus)(līdz šim – 2 gadus pēc kārtas)
 2. Sakarā ar LSB biedru baudas nemaksāšanu 2 gadus pēc kārtas izslēgt Liepājas reģionālo slimnīcu, Psihiatrijas centru un Piejūras slimnīcu
 3. Informēt slimnīcas, kurām ir nesamaksāti rēķini, par tālāko rīcību attiecībā uz dalību LSB
 4. Slimnīcām sniegt informāciju par iespējamām speciālistu darba vietām, lai topošie ārsti varētu ar to iepazīties
 5. Ievietot apkopoto informāciju LSB mājas lapā lsb.lv
 6. Organizēt LSB tikšanos ar topošiem rezidentiem par turpmākām darba iespējām slimnīcās
 7. Organizēt tikšanos ar FM un VID pārstāvjiem par jauno kases aparātu ieviešanu slimnīcās
 8. Sakarā ar slimnīcu jauniem līgumiem un observācijas gultu finansējumu 31.03.2016. tikties ar NVD
 9. Piedāvāt VM slēgt sadarbības Vienošanos ar LSB par mums aktuāliem jautājumiem
 10. Deleģēt LSB pārstāvi –A. Vāni piedalīties MK komitejas sēdē par MK 685 noteikumiem
 11. 03.2016. piedalīties VM sēdē par rezidentu sadales jautājumiem

2016. gada 03.marta kopējā sēde Veselības ministrijas telpās.

LSB un 27 slimnīcu vadītāji tikās ar veselības ministru G. Belēviču, pārrunāja aktuālus jautājumus;   Par Eiropas komisijas ziņojumu un Latvijas veselības aprūpes skumjo stāvokli; Par turpmāko MK noteikumu pilnveidošanu slimnīcu finansējamos jautājumos; Par pacinetu prioritāro rindu nepilnībām no 01. jūlija; Par Latvijas slimnīcu biedrības ekspertu piedalīšanos veselības aprūpes darba grupā; Par iespējamo sadarbības līgumu slēgšanu ar VM, lai risinātu galvenās pacientu veselības aprūpes problēmas slimnīcās.

2016. gada 20. janvārī sēde tika atklāta Veselības ministrijas telpās.

LSB un 35 slimnīcu vadītāj  tikās ar veselības ministru G. Belēviču, apsprieda par Slimnīcu finansējumu un papildus 10. milj. Euro pielikuma sadalījumu starp slimnīcām. Tika panākta vienošanās, ka slimnīcu kopējais finansējums 2016. gadā nebūs mazāks kā 2015. gadā, tas nozīmē, ka ārstēto pacientu daudzums būs aptuveni kā iepriekšējā gada līmenī. Vēl tika panākta vienošanās par papildus 10 milj. EUR sadali, par medicīnas darbinieku algu pielikumiem 2016. gadā, lai gan šajā jautājumā slimnīcu vadītājiem bija dažas neprecizitātes, kuras cerams, kopīgi atrisināt tiekoties ar VM pārstāvjiem tuvāko mēnešu laikā, tika runāts par vairākiem citiem, kuri nākotnē varētu uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpi un ārstēšanos slimnīcās, tai skaitā par jauno ārstu piesaistīšanu reģioniem.

Tā kā, Latvijas slimnīcu vadītājiem un Veselības ministram ir daudz nākotnē risināmu jautājumu, kas daļēji jau ir uzsākti, slimnīcu vadītāji arī turpmāk vēlētos sadarboties ar pašreizējo VM vadību.

2015. gada pārskats

Pārskata gada laikā LSB rīkojusi 14 valdes sēdes un 1 kopsapulci, kā arī neskaitāmas tikšanās ar veselības aprūpes organizētāju pārstāvjiem. LSB biedri ir 39 slimnīcas un medicīnas centri no visiem Latvijas novadiem.

LSB galvenie sanāksmju temati:

VM informācija par 2015. g. izmaiņām; Pakalpojumu tarifi un DRG sistēmas ieviešana 2015.gada; Laboratorijas akreditācija 2015. gada; Cilvēkresursu problēmas slimnīcās; LSB informācija par riska fonda aktivitātēm slimnīcā; Forte Medical ražotnes apskate un informācija; VM informācija par 2016. gada budžetu un 2015.gada; DRG sistēmas nepilnības; Valsts galvoto slimnīcu kredītu apmaksa 2016. gadā; E-veselība 2016. gadā, par papildus finansējuma sadales iespējām.