Aktualitātes

29.01.2020.LSB valdes sēde Nr. 2 notika VM telpās

Piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM valsts sekr. Vietnieki L.Šerna, Ā.Kasparāns, NVD direktors E.Labsvīrs, Departamenta vadītāja L.Ģiga,

VI pārstāve V.Zefirova-Tačinska, RAKUS,BKUS,TOS,”Vaivari” pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. VM, 2020.g. finansējuma algu pielikumsa izmaiņas
 2. Rezultāti par VI un NVD pārbaudēm slimnīcās
 3. Dažādi

 1. Vienojas:

–              Slimnīcas par reālām līguma neatbilstībām iesniedz NVD datus

–              NVD apkopo datus un kopā ar slimnīcām veic finansējuma izmaiņas plānotā līguma ietvaros citiem slimnīcas pakalpojumiem – IT un RAN pakalpojumu apmaksai

–              Aicina slimnīcas iesniegt datus līdz maija beigām

–              Vienošanos atbalsta arī VM pārstāvji – Valsts sekretāra vietnieki

 1. Vienojas :

–              Pēc datu apkopošanas un analīzes tikties ar LSB

–              Kopīgi risināt iespējamās izmaiņas

3.NVD:

–              informē par rehabilitācijas atlases kritēriju publicēšanu NVD mājas lapā 31.01.2020.

–              Aicina slimnīcas iepazīties

Stac_planosana_2020_29_01

Slimnīcas_27012020

1.2020.LSB valdes sēde Nr. 1 notika stacionārā “Biķernieki”

Piedalās: 19 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VM, 2020.g. finansējuma algu pielikumsa izmaiņas – LSB nostāja ar VM
 2. Rezultāti par VI un NVD pārbaudēm slimnīcās
 3. Dažādi

1.LSB:

–              Ne visas slimnīcas var palielināt mediķu algas par 10%

–              Vai ir iekļautas virsstundas, kopumā sastāda ap 11%

–              NVD būtiskas plānojuma kļūdas

–              Plānots dzemdību un insultu pieaugums veirākās slimnīcās

–              Nav plānots IT un RAN finansējums

–              DRG koeficienta izmaiņas – neskaidras

–              Medikamentiem nav pieaugums

–              NAP plānā līdz 2027.gadam – tarifu poeaugums- 0 EUR

–              LV mazākais VA finansējums uz 1 iedzīvotāju – 630EUR/gadā

–              Kopēja nostāja ar VM – vai iespējams pārvirzīt līdzekļus slimnīcu ietvaros

–              Sanāksmē ar VM lūgt skaidrot pamatojumu finansējuma līgumiem

2. LSB:

–              Slimnīcām nav informācijas par VI un NVD pārbaudēm

–              Nav zināmi secinājumi, nav atgriezeniskās saites

–              Kā tas ietekmēs slimnīcu līmeņu izmaiņas

–              Šodien D- pils slimnīcā 10 VI cilvēku pārbaude

–              Prasa sagatavot neplānotus dokumentus

–              Slimnīcas vadītājs Rīgā, nebija informēts par pārbaudi

–              LSB nostāja – uzklausīt VM informāciju, tad komentēt

22.01.2020. plkst. 12:00 notika Saeimas komisijas sēde.

Darba kārtībā- “Par reformām veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai un darba samaksu ārstniecības personām 2020.gada un vidēja termiņa valsts budžetā”.

Oficiāli LSB uz sēdi netika aicināta

Pēc LSB sazināšanās ar Saeimas pārstāvjiem, Saeimas komisija piekrita LSB dalībai sēdē

Sēdē piedalījās 11 Saeimas deputāti,VM, NVD, FM, VK, LĀB, Māsu asociācija

no LSB piedalījās: I.Liepa, A.Stuburs, A.Ķipurs, J.Lācis, G.Semjonovs, J.Kalējs

Sēde sākās ar deputāta Judina informāciju par lielajām ārstu un māsu algām un nereālām darba stundām mediķiem(>300st.)

ka ap 100 ārstu saņem vairāk par 6000EUR/mēnesī

ka algu pielikumam par 20% nepieciešami tikai 52mlj. EUR, nevis 120, kā prasa VM

uz to diezgan asi reaģēja  VM, LSB biedri, Māsu asociācija, LĀB

un arī paši Saeimas deputāti

uzskatot to kā mēģinājumu samazināt VA kopējo finansējumu un tikai pasliktinot stāvokli VA jomā

pēc VM prezentācijas (pielikumā)

LSB komentāri

– nav papildus tarifa finansējums virsstundām, nakts stundām, medikamentiem u.c.

– tas būtiski neuzlabos situāciju

– slimnīcu plānotai finansējuma līgums nonodrošina 10% algu pielikumu

– nav skaidrības kā nepalielināt darbinieku samaksu, ja virs 3 vidējām algām LV

– apspriešanā un izstrādē nav iesaistīti darba ņemēji

Saeimas sēde ilga gandrīz 2 st., un lēmums tā arī netika pieņemts?????

pēc Saeimas sēdes vienojāmies ar VM nākošajā nedēļā ar LSB apspriest šos jautājumus

Reformas_180120

16.12.-17.12.2019. Briselē notika EK sanāksme par ES valstu medicīnas darbinieku trūkuma risinājumiem

piedalījās 16 ES valstu pārstāvji, kopā 48 delegāti.
no LSB piedalījās J.Kalējs
Darba kārtībā:
– medicīnas darba spēka trūkums ES valstīs
– medicīnas māsu specialitāšu un kompetenču paplašināšana, lai aizstātu ārstu darbu
liela darba spēka migrācija ES valstīs
Londonā – 30% ne Anglijas rezidenti strādā slimnīcās
pēc Brexit situācija pasliktināsies
māsu trūkums Anglijā – 41 000 māsu,  ap 15 000 ārstu
nav risinājuma, kur ņemt
iespējas – pārizglītot personālu- dzīves laika apmācība, pārapmācība
māsu kompetenču paplašināšana
LSB – līdzīga situācija – jo emigrē un noveco
risinājumiem piekrīt
nepieciešma vienota ES valstu pieeja un risinājums
jāaptur smadzeņu drenāža no donorvalstīm
jādomā par solidaritātes un kompensēšanas mehānismiem ES līmenī
vienojas:
-2020.g. apkopot labāko ES valstu pieredzi
-sagatavot vienotu ES valstu pieeju risinājumam

13.12.2019. LSB valdes sēde Nr.14 notika stacionārā “Biķernieki”

Piedalās: 20 LSB pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. Tikšanās ar NVD, 2020.g. finansējuma izmaiņas
 2. VI un NVD pārbaudes slimnīcās
 3. Rehabilitācijas atlases kritēriji
 4. 2020.g. kopsapulce
 5. Dažādi

1.LSB:

–         NVD gatavo finansējuma izmaiņas 2020.

–         Nav informējusi LSB

–         Nav skaidrs -kas kompensēs pacientu iemaksas

–         Tikšanās laikā vispirms noklausīties NVD informāciju

–         LSB viedokli sniegs pēc tam

2.LSB:

–         VI un NVD pārbaudes veiktas vairākās slimnīcās

–         Par rezultātiem nav informācijas

–         Jūrmalā – 8 cilv.

–         Izturas agresīvi pret pesonālu

–         Krāslavā – ļoti korekta pārbaude

–         Apsprieduši ar slimnīcas vadību

–         Ogre- pārkāpj datu auzsardzības regulu

–         Izturējās agresīvi, darbinieki neapmierināti

–         LSB jau iepriekš informējaVM un VI par pārbaužu neētiskumu

–         VI vadība to neatdzīst un aicināja uz tikšanos ar konkrēto slimnīcu vadību

–         Šis jautājums vēl tiks pārrunāts ar NVD

3.LSB:

–         NVD izsūtīja rehabilitācijas kritērijus un atlases nosacījumus

–         Tiks apspriests tikšanās laikā ar NVD

13.12.2019.  notika LSB valdes sēde Nr. 15 un tikšanās ar NVD par finasējuma un atlases kritēriju jautājumiem

Piedalās: 25 LSB pārstāvji, : NVD direktors E.Labsvīrs, NVD direktora vietniece I.Milaševica, NVD depart. vadītāja L.Ģiga

Pielikumā: NVD prezentācija

Darba kārtībā:

 1. NVD, 2020.g. finansējuma izmaiņas
 2. VI un NVD pārbaudes slimnīcās
 3. Rehabilitācijas atlases kritēriji
 4. Dažādi

 1.NVD:

–         NVD prezentē finansējuma izmaiņas 2020.(pielikumā)

–         Algu pieaugums 10% visiem, kopā -29mlj.Eur

–         Virsstundu samaksa ietverta g/d tarifā

–         Nav ietverts IT un RAN finasējuma pieaugums

–         Tam nav piešķirti līdzekļi

–         Šim jautājumam kopā ar LSB veltīja vairāk kā gadu

–         Uzturēs prasību VM palielināt IT un RAN finansējumu

–         Plāno ieviest e-veselības 3 kārtu – nosūtījumus

–         Līgumus slimnīcām sagatavos nākošajā nedēļā

–         Ja slimnīcām neizpilde zem 80%, laicīgi ziņot NVD

–         Iespējams līdzekļus pārplānot

LSB:

–         Nav informējusi LSB par izmaiņām arī 2019.g.

–         Pakalpojumu pārplānošanu nevar veikt decembrī

–         Nav zināmi principi

–         Nav skaidrs – kas kompensēs pacientu iemaksas

–         Rezidentu algas pārsniedz ārstu algas

–         Atbildīgai tomēr ir ārsts

–         Nav palielinātas ēdināšanas izmaksas, patreiz zem pašizmaksas

–         Medikamentu samaksa 1.12Eur/dienā nesedz izmaksas , sevišķi IT,RAN

–         Zemas ēdināšanas izmaksas

2.LSB:

–         Pārbaudes bieži nekorektas

–         Nav zināms mērķis

–         Napspriež ar slimnīcu vadību

–         Slimnīcām nav zināmi rezultāti

NVD:

–         Atvainojas par neērtībām

–         Apspriedīs ar saviem darbiniekiem

–         Pārbaudes pabeigs jaunvārī

–         Jau tagad zināms uz 1000 anesteziologu slodzem/250reāli anesteziologi

–         Nav zināma risinājuma

–         Tad kopā ar LSB apspriedīs rezultātus un tālāko rīcību

–         Mērķis nav slēgt slimnīcas!!!!

3.LSB:

–         NVD izsūtījusi kritērijus atlasei

–         Nav norādīti tarifi

–         Apjoms dažviet ir smieklīgi zems

–         Tas nenodrošina pat viena darbinieka algu

–         Nav motivācijas pieteikties

–         Daudziem pakalpojumiem nav nepieciešamas pacientu gultas, pietiek ar ērtiem krēsliem- pacientiem draudzīgiem

–         536(.) norāda – nedrīkst sniegt citus pakalpojumus – neloģiski

–         Diskriminējoši pret pacientu

–         Kad būs atlase ambulatoriem kritērijiem

–         Fizikālā terapija mājās – neatbilst rehabilitācijas mērķiem

–         Personāls atsakās to darīt – nav rezultātu , nav attiecīgā aprīkojuma mājās

–         LSB aicina pārskatīt atkārtoto vizīšu iekļaušanu aprūpes epizodē

NVD:

–         Aicina LSB iesniegt priekšlikumus

–         Daudziem iebildumiem piekrīt jau tagad

–         Piekrīt LSB par – papildus izmeklējumu ierobežošanas atcelšnu un mājas fiz.terapijas nelietderīgumu

–         Papildus vizītes iekļaušanu apmeklējuma epizodē patreiz neplāno

4.Vienojas:

–         NVD tiksies ar LSB par slimnīcu pārbaužu rezultātiem 2020.g. janvārī

–         Aicina LSB sniegt savus komentārus par atlases kritērijiem

–         Aicina rakstīt sūdzības par nekorektu NVD rīcību pārbaužu laikā

05.11.2019. plkst. 09:00 notika LV premjerministra tikšanās ar mediķu pārstāvjiem.

Piedalījās: MP –K.Kariņš, FM – J.Reiris, VM- I.Viņķele

No LSB piedalījās J.Kalējs

Galvenais jautājums – 2020.g. budžets un mediķu algu pielikums.

K.Kariņš:

– papildus 2020.g. atrasti vēl 10mlj.Eur mediķu algām

– tā ir pēdējā vienošanās starp 5 politiskajām partijām, atņemot citām nozarēm- ĀM

– vairāk nav iespējams šī budžeta ietvaros

– Saeima jau 1. Lasījumā apstiprināja jauno budžetu

– tagad VM jāsadala pielikums

Vidējais algas pielikums zemākajām algām – 10%

Pēc LB aprēķiniem – vidējais algu pieaugums LV – 8%

Jauniem ārstiem ar minimālo algu 1079Eur – tas ir 108Eur/mēn. pirms nodokļiem

Pēc nodokļiem ap 59Eur/mēn.

LSB un mediķu organizācijas – tas nerisina kopējo problēmu – algas un mediķu trūkumu

Tā kā valdība savas iespējas ir izsmēlusi,

07.11. protesta akcijas pie Saeimas notiks, mēģinot ietekmēt Saeimas 2.balsojumu par 2020.g.budžetu

Zemāk – VM jau sagatavotais aprēķins

Plānots, ka Veselības ministrijai ir pieejami 60 miljoni euro jeb puse no prioritātēs prasītās summas, līdz ar to % pieaugums ir 10%.

2019. gada 18. oktobrī, Nr.13, LSB sēde notika VM telpās.

Sēdē piedalās: 30 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško, NVD direktors E.Labsvīrs, pārstāvji no PSKUS, BKUS TOS, Vaivari, Liepājas slimnīcas.

Darba kārtībā:

 1. VM  informācija par 2020.g. budžetu, LSB nostāja
 2. Slimnīcu līmeņu izmaiņas2020.g.
 3. Dažādi

1.

VM:

–              Prezentē info par 2020.g.budžetu un algu pieaugumu

–              Arī pēc VM domām – mediķi pievilti

–              Dalītais algu pieaugums

–              Slimnīcām papildus 27 mlj. Eur

–              Pieaugums plānots slimnīcu intensīvāk noslogotiem darbiniekiem

–              Algu galējais sadalījums – slimnīcu vadītāju kompetence

Vienojas:

–              Pēc 2020.g. budžeta apstiprināšanas LSB tiekas ar NVD par iespējamo algu sadalījumu slimnīcās, novembra vidū

2.

VM:

–              VM kopā ar NVD un VI apsekos slimnīcas līdz decembra vidum un izvērtēs faktisko situāciju ar personāla un tehnoloģisko nodrošinājumu

–              Nav plāna mainīt kādu slimnīcu līmeņus

–              Iespējama slimnīcu darba režīma maiņa, atbilstoši pieejamiem resursiem

Vienojas:

–              Decembrī pēc datu apkopošanas LSB tiekas ar VM tālākās rīcības plānošanai

3.

LSB:

                LSB paziņojumi medijiem:

–              Valdība neievēro Saeimas apstiprināto VA finansēšanas likumu

–              LVSADA prasības uzskata par pamatotām

–              Finansējuma nepietiekamību izjutīs Latvijas pacienti

2019. gada 18. oktobrī, Nr.12, LSB  sēde notika  stacionārā”Biķernieki”.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VM  informācija par 2020.g. budžetu, LSB nostāja
 2. Slimnīcu līmeņu izmaiņas2020.g.
 3. Dažādi

1.

LSB:

–              VA likums nosaka 120mlj. Eur pieaugumu darba algām

–              Pašreiz iedalīti – 42.6mlj. Eur

–              Valdība nepilda likumu

Vienojas:

–              Plānotajā VM sanāksmē norādīt uz valdības VA likuma nepildīšanu

–              Plānotajā dalītajā algu pieaugumā atbalstīt slimnīcu NMP darbinieku un 24/7 režīmā strādājošo algu pieaugumu

–              Informēt VM par LSB nostāju iespējamā mediķu streika gadījumā

–              Prasības pamatotas, LSB neliek šķēršļus streika dalībniekiem

2.

Vienojas:

–              Noklausīties VM ziņojumu

–              LSB iebildumi pēc VM ziņojuma

2019. gada 19. septembrī, Nr.11, LSB  sēde notika  Medbaltica zālē.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM I.Viņķele, 2NVD pārstāvji Ģ.Lapiņs, L.Ģiga,  VADDA pārstāvji un no dažādām VA organizācijām, kopā-51

Darba kārtībā:

 1. VM – I.Viņķele
 2. NVD prezentācijas
 3. VADDA, PPP, LSB prezentācijas
 4. Dažādi

1.

VM:

–              Informē par 2020.g. budžeta veidošanas gaitu

–              Nozares prasība par papildus algu pieaugumu 20% nav izpildāms

–              Prasīto 120mlj.Eur vietā piešķirti – 42mlj.Eur

–              Iespējams vēl papildus atrast 10-12mlj.Eur

–              Nav skaidrības pie šāda pielikuma par algu palielinājumu

–              VANA sēdē Arodbiedrība vēlas nelielu algu pieaugumu visiem

–              Iespējams – jādomā tikai par zemāk atalgotajiem speciālistiem un māsām

–              Daudziem ārstiem pastāv iespēja piepelnīties vairākos darbos

–              Precīzāka informācija būs pēc valdības un Saeimas sēdēm

–              Pārskatīs arī slimnīcu nodrošinājumu ar med. personālu

2.

NVD prezentācijas:

–              Pārskatīs vairākus tarifus

–              Aicina sniegt tiešu informāciju NVD par iespējamiem uzlabojumiem

–              Daudzus pārrēķinus tuvinās reālām izmaksām

–              Pārrēķinās V līmeņa g/d tarifus

–              Par izmaiņām – informēs

3.

VADDA prezentācija – I.Pētersone

PPP iespējas, prezentācija – D.Šmits

LSB prezentācija – J.Kalējs

Medbaltica2019

Prezentācija_NVD(1)

Prezentācija_M R_19_09_19 _MedBaltica

33 Prezentacija 18_09_2019

2019-09-19 Medbaltica Dins Šmits

2019. gada 12. septembrī, Nr.10, LSB  sēde notika  Avolon viesnīcā.

Sēdē piedalās: 28 LSB pārstāvji, pārstāvji no dažādām VA organizācijām, 3 Sia Infotrust pārstāvji. Kopā – 75.

Darba kārtībā:

 1. Dati kā resurss
 2. Zāļu varifikācija ārstniecības iestādēs
 3. NVD pieredze datu apstrādē
 4. SPK centra pieredze QlikSense izmantošanā
 5. Datu analīzes piemēri – sia Infotrust
 6. Dažādi

1.

Ieskats datu iespējamā izmantošanā,

vienlaicīgi iespējama datu analīze vairākos griezumos un profilos

prezentācija –pielikumā

2.

Zāļu varifikācijas centra prezentācija

3.

NVD – E.Labsvīrs parāda kā NVD analizē datus QlikSence programmā

Vienlaicīgi var iegūt info par katru slimnīcu, noslogojumu, specialitāti dažādos griezumos

Demonstrēto informāciju aicina – neuzskatīt par QlikSence reklāmu , tā tiešām ir iespaidīga

4.

SPKC pieredze QlikSence datu apstrādē

Pielikumā prezentācija

5.

Datu analīzes piemērus un iespējas demonstrē Infotrust pārstāvis

Informē par iespējamām neskaidrībām datu lietošanā

Iespējams sazināties un sniegt bezmaksas konsultācijas ārstniecības iestādēm

SPKC_Qlik_pieredze_12092019

LZVO_slimnicu biedriba_12_09_2019

Dati kā resurss veselības nozarē

2019. gada 20. augustā, Nr.9, LSB  sēde notika  VM telpās.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  VM valsts sekr. Vietniece L.Šterna, VM cilvēkresursu nod. vad. K.Kļaviņa, BKUS pārstāvji, RSU, LU pārstāvji, LJĀA pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. Rezidentu studiju vietu plānošanas principi -VM
 2. Uzņemšana rezidentūrā, kritēriji, reģionālie rezidenti – RSU, LU
 3. Slimnīcu skatījums
 4. Dažādi

 

 1. LSB:

–              Rezidentiem nav redzamas prioritātes ar reģionāliem līgumiem

–              Tikai pie vienāda punktu skaita

–              Liels neirologu trūkums

–              Nav motivācijas – zems atalgojums

–              Tarifu neatbilstība, kvotas

–              Tā ir VM kompetence

–              Aicinājums rezidentu vietas piesaistīt konkrētam reģionam

VM:

–              Prezentē plānošanas pamatprincipus

–              2019.g. valsts apmaksātās rezidentu vietas – 222

–              50 – ĢĀ, 6- ķirurgi

–              Kopā mācās – 1081 rezidents

–              Prezentācija – pielikumā

 1. RSU, LU:

–              Prezentē atlases kritērijus –pielikumā

–              Iespējams organizēt rezidentu uzņemšanu tieši reģioniem

LSB:

–              Nevienlīdzīga attieksme par rezidentu darbu reģionos

–              Reģioni jau tagad apmaksā savu rezidentu apmācību

–              Jādomā par ārstu asistentu nodarbinātību

 1. Vienojas:

–              VM septembrī izvērtēs iespēju 2020.g. rezidentu apmācību plānot tieši konkrētiem reģioniem

–              Izvērtēs  medicīnas asistentu pilnvaras darbam slimnīcās

LJĀA_studenti_rezidentūras_vietas

LSB_sarunas_rezidenti

VM prez

14.08.2019. notika Saeimas komisijas sēde

No LSB piedalījās – 7 pārstāvji

Saeimas deputāti -9

VM – I.Viņķele, valsts sekretāre- D.Mūrmane- Umbraško

LSB , PSKUS, RAKUS, BKUS – informēja Saeimas deputātus par stāvokli slimnīcās

Kopējais ārstu un māsu trūkums LV ap 3000

NMPD – mediķu vakances vairāk kā 500

Rezidentiem – zems atalgojums – 600Eur/mēn.(Igaunijā- 2000), zema motivācija, arī starp specialitātēm

ĢĀ – 380 pensijas vecumā, ja pametīs darbu -1/2 mlj LV iedzīvotāju bez ārsta aprūpes

 

Nolēma:

–          aicināt valdību nodrošināt 2020.g. budžeta pieaugumu 120mlj.Eur pieaugumu

–          pretējā gadījumā Saeimas komisijas deputāti neatbalstīs 2020.g. budžeta apstiprināšanu

–          par balsoja visi(9) Saeimas komisijas deputāti

2019. gada 9. jūlijā, Nr.8, LSB  sēde notika  SEB bankas telpās, Vaļņu ielā ielā 11.

Sēdē piedalās: 14 LSB pārstāvji,  VI direktore I.Jaunzeme, FM Valsts sekretāra vietniece J.Salmiņa, 24 VADDA biedri, 2 VID pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VID jauno elektronisko čeku sistēma -VID prezentācija
 2. Blue Bridge prezentācija
 3. Meditec prezentācija
 4. Dažādi

 

1.

VID prezentācija – elektroniskās kvītis VA

–              Pacientiem kas prasa IIN atmaksu

–              VID izsniedz speciālus čeku Nr tieši šiem darījumiem

–              Būs obligāts pasākums

–              Vecie kases aparāti – tikai kā norēķinu apliecinājums

–              Uz katru darījumu –pacienta rakstiska piekrišana

–              Jo VM šo čeku uzskata kā sensitīvu informāciju

–              Ja vairāki darījumi – uz katru atsevišķa pacienta piekrišana

2.

Blue Bridge prezentācija

–              Ieguvumi pacientiem, ārstiem….

–              Ieguvumi valstij

3.

Meditec prezentācija

–              Elektronisko kvīšu risinājums

–              Paredzēts iesniegšanai VID- IIN atmaksai

LSB :

–              Palielina papīra piekrišanu rakstīšanu

–              Būtisks papīra darba pieaugums – piekrišana uz katru atsevišķo darījumu

–              Nav iespējas apvienot vienu piekrišanu uz visu ārstēšanai epizodi vienu mēnesi

–              Nevar piekrišanu apvienot ar parakstu ārstēšanas līgumā

–              Ieteikums FM , VM rast kopēju nostāju par sensitīviem datiem un datu aizsardzības regulas risinājumiem

Citi iebildumi

–              Paralēli jāuztur abas sistēmas

–              Pacienti bieži nesaprot rakstiskās piekrišanas jēgu

–              Tā nepieciešama tikai pacientiem iesniegšanai VID IIN atmaksai

–              Pārējiem – nav nepieciešama

–              FM, VM veicams liels darbs r iedzīvotāju informēšanā

–              Sarežģīta sistēma gados vecākiem ārstiem

–              20% ĢĀ vecums 60+

 1. Vienojas

–              Liels kopējs darbs FM un VM par čeku formulējumu (sensitīvi dati)

–              Galvenais – pacientu un iedzīvotāju informatīvs darbs par šādu čeku lietderību

–              Papildus šos čekus varēs iesniegt arī VID čeku loterijā, tos atsevišķi reģistrējot VID tieši loterijas mērķim

Noslēgumā – preses konference

Prezentacija_VID Prezentacija_Meditec Prezentacija_BBT

Prezentacija_Meditec

Prezentacija_VID

VK ziņojuma apkopojums

Ieteikumos – ne vārda par atalgojumu un finansējuma palielinājumu VA

VA ziņojuma apkopojums

2019. gada 5. jūnijā, Nr.7, LSB  sēde notika  NVD telpās, Cēsu ielā.

Sēdē piedalās: 21 LSB pārstāvis,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 6 NVD pārstāvji, PSKUS valdes locekle E.Strīķe.

Darba kārtībā:

 1. IT/RAN tarifu iespējās izmaiņas, rezultāti
 2. Stacionārās rehabilitācijas līgumi
 3. NVD informācija
 4. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–              NVD izstrādās vienotu pieeju pacientu līmeņu vērtēšanai

–              NVD un Anesteziologu asociācija izsūtīs slimnīcām vienotu anketu pacientu līmeņu vērtēšanai

–              Slimnīcām iesniegt NVD medikamentu sarakstu un daudzumu 2018.gadā, lai aprēķinātu reālās IT medikamentu izmaksas

–              Slimnīcām sniegt savus komentārus par UN šoka palātu

 1. Vienojas:

–              Slimnīcas iesniegs NVD savus priekšlikumus rehabilitācijas jomā

–              NVD mainīs un papildinās pašreizējo iepirkuma nolikumu

–              Sludinās nākošo iepirkumu – rudenī, ņemot vērā ieteikumus

–              MVD meklēs papildus finansējumu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā

3.NVD:

–              Atsaucīgi vērtē slimnīcu iesniegtās slimnīcu ēdināšanas izmaksas (vidējās -5EUR/dienā)

–              Prasīs VM papildus finansējumu  – jaunajās iniciatīvās

–              Pārskata dārgāko ķirurģisko manipulāciju tarifus – 24manipulācijām

–              Pamatojums – slimnīcas tarifu dēļ atsakās no pakalpojuma

–              Pārskata oftalmoloģijas dārgākos tarifus

–              Un aprūpes epizodes tarifus

–              Par rezultātiem informēs LSB

Prezentācija:

NVD par ITN

2019. gada 21. maijā, Nr.6, LSB  sēde notika  VI telpās, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji,  VI direktore I.Dreika, 6 VI pārstāvji, NVD departamenta direktors A.Čivčs.

Darba kārtībā:

 1. VI Slimnīcu pārbaudes, rezultāti
 2. VI Tematiskās pārbaudes  2018.gadā
 3. Slimnīcu pašnovērtējums
 4. NVD informācija
 5. Dažādi
 1.  Vienojas:

–          Uzlabot VI un slimnīcu savstarpējo sadarbību

–          VI direktore aicina neskaidrību jautājumos vērsties tieši

–          Riska fonda informāciju ievietot slimnīcu mājas lapās

–          LSB aicina uz Mamogrāfijas projekta prezentāciju 11.06.2019. VI

 1. Vienojas:

–          VI strādās pie savu kontrolieru izglītošanas

–          Publiskot pārbaužu rezultātus mājas lapās

–          Izstrādāt vienotu atpazīšanas sistēmu piederīgiem

3.Vienojas:

–          VI kopā ar LSB apspriedīs anketu vērtējumu un iespējamās izmaiņas

 1. NVD:

–          Informē par algu pielikumu tarifos 20%

–          Plānotajam papildus darbam anketās un birokrātijā nav plānotā finansējuma

–          Par tarifu izmaiņām informēs LSB

 1. LSB:

–              Informē par VM e-veselības darba grupas darbību

–              Informē par VM darba grupas darbu darba samaksas jautājumos

–              Plāno arī NMPD darbinieku medicīnas aprūpi organizēt atsevišķi, bez gaidīšanas – kā zaļo koridori

–              Iespējama papildus apdrošināšana NMPD dažiem galvenajiem speciālistiem

–              VM plāno arī atsevišķu finansējumu

–              Nav skaidrības par virsstundu un nakts darba samaksu

Prezentācijas:

VI_SB_21052019

VI_pašnovērtējuma_anketa_LSB

Slimnīcu biedrībai_21052019

2019. gada 17. aprīlī, Nr.5, LSB  sēde notika  „Grindex” telpās, Krustpils ielā.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji,  AS „Grindex” valdes priekšsēdētājs J.Bundulis un 5pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Valdības rīcības plāns – soc. partneru iesaiste, tarifu pārrēķini
 2. Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi – NVD līgumi 01.04.2019
 3. Dažādi
 4. Grindex, Kalcex  jaunumi, apskate

Sēdi atklāj Grindex valdes priekšsēdētājs – J.Bundulis

                – otro reizi LSB viesojas

                – vērtīga pieredze tiekoties ar slimnīcu vadītājiem

                – reformas visā VA, bet jābūt uzmanīgiem

                – novēl turpmāko sadarbību ar LSB

 1. LSB:

–              NTSP padome izskatīja 16.04.2019. valdības rīcības plānu

–              Par VA 135-150 punkti, izsūtīts

–              Izpildē pieaicinās LSB un LVSADA

–              Daudzi (.) jau tagad neizpildāmi – 135, 20% pieaugums 2021.gadā nedos 2 vidējās algas tautsaimniecībā

–              Interesanti arī citi punkti

–              Tarifu pārrēķini – finansējuma robežās -???

–              Valsts uzlabos pašvaldību uzņēmumu – slimnīcu darbību- ???NVD:

 1. Vienojas:

–              Rakstiski griezties VM ar skaidrojumu par MK 555 ieviešanu un pielietošanu pašreizējos pakalpojumos

3. Vienojas:

–              Vienojas par nākošās LSB sanāksmes organizēšanu ar VI un NVD līgumu uzraudzības nodaļas pārstāvjiem – 2019.g. maijā (iespējams

                21.05.plkst.13:00.VI telpās)

4.

–              AS Grindex un meitas uzņēmuma Kalcex jauno produktu prezentācijas

–              LSB pārstāvju ekskursija un iepazīšanās ar Grindex ražotnēm

–              LSB priekšlikums – uzsākt ražot „placebo” tabletes

2019. gada 29. martā, Nr.1, LSB  kopsapulce notika  Valmierā.

Kopsapulcē piedalās: 30 LSB pārstāvji

Dienas kārtībā:

 1. LSB valdes un revīzijas komisijas atskaites, 2018. gada pārskata apstiprināšana;
 1.  Valmieras slimnīcas apskate ;
 2.     Valmieras pilsētas apskate, Valmieras drāmas teātra apmeklējums un kopējas vakariņas.
 1. Kopsapulce noklausījās LSB valdes un Revīzijas komisijas ziņojumu.

       Nolemj : apstiprināt biedrības “Latvijas Slimnīcu biedrība”2018. gada pārskatu.

 1. Debatēs apspriež jautājumus :

   –   par LSB sadarbības partneriem- LVSADA, LDDK, VM, NVD…

    – atbalsta LSB dalību HOPE, HOSPEEM, IHF organizētos pasākumos

    –   par LSB tikšanos ar  VM, VI, Grindeks

 1. LSB kopsapulces dalībniekiem tiek organizēta ekskursija pa  Valmieras pilsētu  ar TIC gidu.

2019. gada 25. martā, Nr.4, LSB  sēde notika  NVD telpās.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 3 NVD pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi
 2. Pacientu tirāža 2019.gadā
 3. Tarifu izmaksas IT/RAN nodaļās, pārrēķini
 4. Speciālistu epizodes apmaksas pārrēķins 2019.gadā
 5. Dažādi
 1. LSB:

–          Slimnīcām nav informācijas par 2019.g. rehabilitācijas līgumiem un apjomiem

–          Ja izmaiņas – 1mēnesi iepriekš jābrīdina personāls

NVD:

–          līdz 01.04.2019. – pilnā apjomā

–          akūtā rehabilitācijā – piemaksa 3-5 līmenim

–          jaunie tarifi un līgumi no 01.10.2019.

–          tarifu izmaiņas ar papildus samaksu un laika noteikšanu

–          ambulatorās rehabilitācijas tarifus – pārrēķinās vēlāk

 1. Vienojas:

–          NVD 1 mēneša laikā izstrādās vienotus kritērijus tirāžai

–          Iespējams – 50 pacienti dienā

3. Vienojas:

–          NVD līdz 01.06.2019. izstrādās metodiku IT/RAN tarifu palielinājumam

–          Ņems vērā reālās izmaksas, nevis finansējuma apjomu

–          Maijā – tikties ar LSB – apspriest projektu

4. Vienojas:

–          Aicināt speciālistus atzīmēt atkārtoto vizīti 1 epizodes laikā

–          Tas dos NVD reālo situāciju un veicinās pārrēķinu

–          Ar 31.03.2019. slēgt epizodes talonus

–          Ar 01.04.2019. sākt jaunu epizodi – cita samaksa

2019. gada 7. martā, Nr.3, LSB  sēde notika  VM telpās.

Sēdē piedalās: 13 LSB pārstāvji,  VM ministre I.Viņķele, VM valsts sekretāra v.i. Mūrmane-Umbraško, BKUS pārstāvji, PSKUS pārstāvis.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – pakalpojuma tarifu pārrēķini-IT/RAN nodaļās,
 2. Cilvēkresursu nodrošinājums slimnīcās 2019.gadā-alga,virsstundas
 3. Slimnīcu optimizācija (valdības deklarācijas 142(.))
 4. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–          Tuvākā laikā organizēt kopēju tikšanos –VM+NVD+LSB

–          Par tarifu pārrēķinu un 3 gadu plānu

–          Tarifu plāns – NVD mājas lapā

 1. Vienojas:

–          VM, LSB un LĀB kopēji tikties un risināt rezidentūras jautājumu

–          Lai atbilstoši plānotam apmaksātu virsstundu darbu 2X, slimnīcām no kopējās D sadaļas jāņem ārā ap 20%(tas ir tie 16mlj.Eur), lai ar to samaksātu tieši darbinieku virsstundas

–          Tas gan samazinās kopējo darba samaksas pieaugumu mediķiem

3.

LSB:

–          Pamatojoties uz valdības rīcības plāna 142 punktu, kādi ir plāni par slimnīcu optimizāciju

–          Vai tas saistīts arī ar finansējumu

VM:

–          Pašreiz VM analizēs datus par 2019. gadu un pakalpojumu apjoma izpildi

–          Iespējams, izmaiņas būs saistībā ar pieejamiem cilvēkresursiem

–          Tas viss tiks vērtēts visu 2019. gadu

2019. gada 26. februārī, Nr.2, LSB  sēde notika  stacionārā “Biķernieki”.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 3 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – Slimnīcu vērtēšanas kritēriji
 2. Tarifu izmaksas IT/RAN nodaļās, pārrēķini
 3. Elektroniskā paraksta ieviešana  darījumiem ar NVD 2019.gadā
 1. Dažādi
 1. Vienojas:

–          NVD kopā ar TOS, NMPD un LSB izstrādās vienotu pieeju traumu pacientu hospitalizācijai

–          NVD piekrīt 24/7 personāla nodrošinājumam un apsvērs arī piem. 16/5 nodrošinājumu

–          Tirāžu ieviest pie lielāka pacientu apjoma ap 50

–          NVD izstrādās pacientu ceļa kartes ārstēšanas etapam pēc stacionāra un apspriedīs ar LSB

 1. LSB:

–          Slimnīcas IT/RAN izmaksas pat līdz 3X atšķiras no NVD samaksām

–          Ap 70% ir personāla izmaksas, jo blīvāks personāls

–          Ap 15-20% medikamenti, reizēm pat 600 Eur uz 1 gadījumu

–          Vidēji ap 3000 Eur/uz 1 pacientu

–          DRG neparedz komplikācijas un visas manipulācijas, kas nepieciešamas pacientam

–          Slimnīcas tās izmanto tikai pēc vajadzības

NVD:

–          Piekrīt LSB argumentiem

–          IT/RAN nodaļas var izmantot neatbilstošiem pacientiem

–          Aicinājums slimnīcām sadalīt IT/RAN izmaksas pa elementiem:

o   Personāla izmaksas (algas, nodokļi…)

o   Medikamentu izmaksas

o   Netiešās izmaksas (apkure, elektrība, aparatūra, nolietojums

–          To grāmatveži var viegli un ātri izdarīt

Vienojas:

–          Slimnīcām iesniegt šādu izmaksu metodi LSB

–          LSB tālāk iesniegs NVD kopā ar aicinājumu un pamatojumu  – pārskatīt IT/RAN nodaļu tarifus

 1. NVD:

–          Lai atvieglotu NVD un slimnīcu savstarpējo izmaiņu apstiprināšanu,  aicinājums slimnīcām ieviest elektroniskos parakstus

–          Tas būtiski paātrinās izmaiņu apstiprināšanu un ieviešanu līgumos

LSB:

–           Atbalsta elektronisko parakstu ieviešanu

–          Vairākas slimnīcas to jau lieto

–          Atsauksmes – pozitīvas

–          Grūtības varētu būt – ja vairāki valdes locekļi

2019. gada 21. janvārī, Nr.1, LSB sēde notika NVD, Cēsu ielā.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji,  NVD direktore  I.Milaševica, 5 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gada Slimnīcu līgumi
 2. Tarifu izmaiņas  2019.gadā
 3. Tarifu pārrēķini 2019.gadā
 4. Dažādi

 

 1. LSB:

–  Līgumi saņemti tikai šodien, plānoja līdz 10.01.2019.

–  Darbinieki prasa 20% algu pielikumu

– Tādu pieaugumu slimnīcas nevar nodrošināt ar NVD līgumiem

– Līgumu apjomi samazināti

– Daži pakalpojumi ar ļoti zemu samaksu

– Ārsti atsakās no valsts pakalpojumiem, sniedz tos privāti, vai kā maksas pakalpojumus

– Reģionos grūtības nodrošināt ārstus par šādu algu

– Daudz viesārstu, uz tiem nevar ilgtermiņā paļauties

NVD:

–  Līgumi pārrēķināti balstoties uz 2018. gada izpildi

–  Iekļauts pieaugums darba samaksai un 16 virsstundām

–  Ambulatoriem pakalpojumiem un rehabilitācijai būs stratēģiskais iepirkums

 1. Vienojas:

– Uzlabot VM un NVD komunikāciju un skaidrojumu par 20% darba samaksas pieaugumu minimālās algas saņēmējiem

– NVD ir sadalījusi visu VM piešķirto summu darba algām un virsstundām(88 +16 mlj.EUR)

– U sadaļā tehniskais personāls – ap 70 EUR pieaugums

 1. NVD piekrīt LSB aicinājumam pārrēķināt IT tarifus

Vienojas:

– LSB virzīt 3 slimnīcas no katra līmeņa, aprēķināt IT nodaļu izmaksas

– Februāra vidū Darba grupai tikties ar NVD par IT tarifiem

– Reāli varēs ieviest tikai 2020.gadā

2018. gada 7. decembrī plkst. 13:00, Nr.17, LSB  sēde  notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 21 LSB pārstāvji,  RAKUS valdes priekšsēdētājs  I.Paeglītis, PSKUS  valdes priekšsēdētāja  I.Kreicberga, NMPD direktore L.Cipule, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris, LVSADA priekšsēdētāja vietniece L.Bāriņa.

Uzaicināti: Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas (3),  Finansu un budžeta komisijas deputāti (2)

Darba kārtībā:

 1. Slimnīcu  viedoklis par iespējamo darba laika plānojumu 2019.g.un algu pieaugumu – J.Kalējs, I.Paeglītis, D.Širovs, J.Lācis
 2. LVSADA viedoklis par iespējamo virsstundu darba laika izmaiņām
 3. MNPD viedoklis par situāciju 2019.gadā
 4. Saeimas deputātu piedāvātie risinājumi
 5. Jautājumi

– Saeimas deputāti solīja risināt steidzami mediķu darba algu jautājumu – 13.12.2018. un 20.12.2018. Saeimas balsojumā

– Saeimas budžeta komisijas deputāti pārmeta Saeimas sociālo un darba lietu komisijai par savu viedokļu un lēmumu neinformēšanu

– 18.12.2018. VANA sēdē LVSADA informēs par savu lēmumu par virsstundu darba laika pagarināšanu

– LSB informēja Saeimas deputātus par 1200 darbinieku parakstiem ar lūgumu strādāt vairāk par likumā atļauto darba laiku 2019.gadā

Vienojas:

– Slimnīcu vadītāji aicināja Saeimas abas komisijas sadarboties un rast risinājumu mediķu algu pieaugumam 2019.gadā

– Mediķiem kritiskie datumi – 13.12.  20.12. un 18.12.2018.

– Pēc Saeimas balsojuma rezultātiem mediķi lems par tālāko darba laika plānošanu slimnīcās

2018. gada 29. novembrī plkst. 13:00, Nr.16, LSB  sēde  un tikšanās ar  Arodbiedrības pārstāvjiem notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 13 LSB pārstāvji,  LVSADA priekšsēdētājs – V.Keris, LVSADA priekšsēdētāja vietniece – L.Bāriņa

Darba kārtībā:

 1. LSB viedoklis par iespējamo darba laika izmaiņu
 2. LSB viedoklis par iespējamo darba laika izmaiņu
 3. LSB un LVSADA tālākā rīcība
 4. Dažādi

1.

– Slimnīcu vadītāji 2019.gadā pastāvošās likumdošanas ietvaros nevarēs nodrošināt pacientu aprūpi š.g. līmenī, sakarā ar personāla trūkumu un

  likumdošanas ierobežojumiem

– Par darba laika ierobežojumiem 2019.gadā slimnīcu vadītāji informējuši savus darbiniekus

– Daudzu slimnīcu darbinieki iesnieguši vairāk par 500 parakstiem par aicinājumu atļaut strādāt vairāk par 13st/ned. 2019.gadā

– Dažās slimnīcās darbinieki aicina valdību paaugstināt atalgojumu VM plānotajā apjomā 2019.gadā

– Nerisinot šo jautājumu būtiski tiks ierobežota VA pakalpojumu pieejamība publiskajā sektorā

– Maksātspējīgie pacienti izmantos privātā sektora pakalpojumus

– Palielināties Latvijas iedzīvotāju privātie maksājumi par VA pakalpojumiem, kas jau tagad sastāda līdz pat 40%

– Līdz ar to pastāv būtisks risks darba apjoma un darbinieku skaita samazināšanai slimnīcās 2019.gadā

2.

LVSADA:

– Atsaucoties uz šodienas Saeimas sēdi- deputāti daļēji saprot problēmu

– Saeimas Juridiskais birojs piesardzīgs par darba laika izmaiņām, jo:

             Iepriekšējais ST lēmums

             Prezidenta atgrieztais DL grozījums

– Kopumā nav pret darba laika pagarināšanu, bet saistībā ar kopējo darba samaksas pieaugumu nozarē par VM solītiem 20%

– Kopīgi jādomā par iespējamiem risinājumiem

 1. Vienojas:

Vienojas:

– Arī pēc notikušām 2 Saeimas sēdēm slimnīcām nav skaidrības par stāvokli 2019.gadā, slimnīcas apkopo viedokļus un iespējamos risinājumus

   2019.gadā

– LSB sagatavo paziņojumu sabiedrībai, Saeimai un valdībai

– 07.12.2018. plkst. 13.:00 aicinās stacionārā Biķernieki uz kopēju tikšanos un informēs par iespējamo rīcību slimnīcās 2019.gadā sakarā ar

 likumdošanas izmaiņām

                Saeimas frakciju vadītājus

                Saeimas finansu un sociālo un darba lietu komisiju vadītājus

                VM, LVSADA, Universitātes slimnīcu pārstāvjus

                LV mediju pārstāvjus

2018. gada 23. novembrī plkst. 12:30, Nr.15, LSB  sēde notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks – E.Labsvīrs, NVD pārstāvis – G.Lapiņš.

Darba kārtībā:

 1. Tarifu prioritātes 2019.gadam
 2. Darba samaksa un virsstundu darbs
 3. Pakalpojumu Tarifi ar NVD 2019.gadā
 4. Dažādi

 

 1. LSB  formulē 3 galvenās tarifu prioritātes ar lielāko finansiālo ietekmi ko iesniegt NVD

  – Samazināt 1 apmaksas epizodi līdz10 dienām

  – Reanimācijas gultu apmaksas tarifa celšana

  – Ķirurģisko manipulāciju apmaksa ar tehnoloģiju lietošanu

Sagatavotos LSB priekšlikumus iesniegt NVD tālākai virzībai

2.

–  Sakarā ar DL un Satversmes tiesas spriedumu 2019.g. darbiniekiem atļauts nedēļā strādāt 5st – pagarināto darba laiku ar piekrišanu un 1.35 koeficienta

   apmaksu + 8st virsstundu darbu ar dubulto apmaksu

–  Tas būtiski samazina pacientu iespējas saņemt VA pakalpojumus 2019.gadā šā gada apjomā

–  Tas būtiski samazina arī personāla kopējo atalgojuma apjomu

–  Palielina med. personāla migrāciju starp slimnīcām

–  Tai pat laikā slimnīcu personāls aicina atļaut strādāt iepriekšējā 2018.g. apjomā un vāc parakstu šim atbalstam

–  Galvenie cietēji būs arī Latvijas iedzīvotāji un pacienti

–  Līdz ar to LSB Brīdina sabiedrību, Saeimu un VM par iespējamo krīzes situāciju slimnīcās 2019.gadā, ja netiks mainīti darba laika noteikumi un darba

    samaksas apjoms

–  LSB 23.11.2018. piedalās arī VANA –Trīspusējās padomes sēdē un informēs VM par LSB lēmumu

–  Izsūtīs vēstules Saeimas priekšsēdētājai un VM

–  Vēstules sagatavos kopā ar Mediju aģentūras un juristu pārstāvjiem

–  29.11.2018. plkst. 13:00 kopā ar Arodbiedrību apspriedīs šo jautājumu par iespējamo risinājumu

 1. Vienojas:

–  NVD laicīgi informēs LSB par plānotām izmaiņām

–  2 ned. laikā atlasīs datus par reanimācijas gultu izmantošanu un informēs LSB par iespējām mainīt DRG koeficientu

–  NVD ar LSB apspriedīs slimnīcu kļūdas un neizmantos sodus

4.

–  Slimnīcas saņēmušas vēstules par rehabilitācijas pakalpojumu pārtraukšanu 2019.

–  Jaunie līgumi nav saņemti

–  Līdz ar to slimnīcu vadītājiem 01.12.2018. jābrīdina rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji slimnīcās par iespējamo darba līguma pārtraukšanu

–  LSB par to informēs arī VANA sēdē VM

LDDK pētījums

Latvijas veselības nozares apkopojums ES skatījumā. (prezentācija Veselības diskusija )

14.11.2018. notika tikšanās ar VM  A.Čakšu par darba samaksas izmaiņām 2019.gadā.

Piedalījās 29 slimnīcu pārstāvji.

2018. gada 13. novembrī, Nr.14, LSB  sēde notika  Nacionālā veselības dienesta telpās, Cēsu ielā

Sēdē piedalās: 28 LSB pārstāvji,  NVD direktore  I.Milaševica, 4 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Rehabilitācijas pakalpojumu iepirkums 2019.gadam
 2. Pakalpojumu Tarifi 2019.gadā
 3. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–              NVD izsūtīs prezentāciju

–              2 nedēļu laikā izsūtīs plānoto apjomu stacionārai rehabilitācijai

 1. Vienojas:

–              NVD tiksies ar LSB par pakalpojumu tarifu prioritizāciju

–              Aicinājums LSB padomāt par finansiāli ietekmīgāko tarifu prioritātēm

–              Vēlams galvenos 3-4 un tālāk prioritārā secībā

10.11.-12.11.2018. Briselē notika HOSPEEM sociālo partneru sēde

Piedalījās 18 ES valstu pārstāvji, no LSB piedarījās J.Kalējs

Darba kārtībā:

EK direktīvu ievērošana VA jomā ES valstīs(skeleta/muskulārās problēmas un psiho/emocionāls stress)

Nolēma:

Veikt pētījumu par darba vides un finansējuma nodrošinājumu ES valstīs

2018. gada 27. septembrī Nr.13, LSB  sēde notika  Veselības inspekcijas zālē, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji,  VM A.Čakša, 34 VADDA pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. .A.Čakšas uzruna
 2. VADDA prezentācija
 3. LSB prezentācija
 4. 6 politisko partiju pārstāvju debates

(Saskaņa, ZZS,TB/LNNK, KPV.LV, JKP, Jaunā Vienotība)

2018. gada 19. septembrī Nr. 12, LSB  sēde notika Veselības inspekcijas zālē, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 27 LSB pārstāvji, VI direktore I.Dreika, 4 VI pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Ekspertu rekomendācijas VI turpmākam darbam
 2. VI pārbaudes slimnīcās 2018. un 2019. gadā
 3. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas iespējas slimnīcās kopā ar VI
 4. Atsevišķu gadījumu analīze
 5. Dažādi

Vienojas:

 1.             LSB:

–         Piedalījās starptautisko ekspertu 2 sanāksmēs

–         Informēja par trūkumiem VI pārbaudēs un lēmumos

–         Neatbalsta sodīšanas aktivitātes

–         Galvenais – neatkārtot kļūdas citās slimnīcās

–         Neatbalsta mediķu kļūdu kriminalizāciju

–         Neadekvāti arī sodu apmēri(līdz 10% apgrozījuma)

–         Sēdēs piedalījās arī VM A.Čakša un uzklausīja ieteikumus

VI:

–         Apkopo visas starptautisko ekspertu rekomendācijas

–         Piekrīt nostājai par konsultatīvo un izglītojošo VI lomu

–         Līgumu kontrole nodalīta no VI , deleģēta NVD

–         Kopīgi ar LSB analizēt nepilnības un novērst atkārtošanos

–         Strādā arī pie likumdošanas izmaiņām

2.

LSB:

–         Lūgums informēt slimnīcas par iespējamām pārbaudēm

–         Svarīgi ir jautājumi ko vēlas pārbaudīt, lai sagatavotos

–         Kopējs mērķis – novērst nepilnības

–         Valmieras un Ģintermuižas slimnīcas  atzīmē pozitīvo attieksmi no VI pēdējo pārbaužu laikā un kopēja risinājuma meklēšana

–         Laba atgriezeniskā saite

VI:

–         Prezentē materiālu par 2018.g. saņemtām sūdzībām

–         Par visām plānveida pārbaudēm informē slimnīcas iepriekš, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju

–         2018.g. galvenais – tematiskās pārbaudes(psihiatrija, traumatoloģija)

–         Slimnīcas netika sodītas, rasts kopējs risinājums

–         Nākotnē 2019.g. – plāno atteikties no plānveida tematiskām pārbaudēm

–         Ieviesīs pašnovērtējuma metodi –anketu

–         Kopīgi risināt anketā sniegtās nepilnības

–         Akūtās pārbaudes pēc nopietniem pārkāpumiem (par tām iepriekš neinformēs)

–         Pārbaudes pārsvarā tur, kur paaugstināts sūdzību skaits

–         Šķiros iesniegtās sūdzības pēc būtības

–         Iesaistīs arī slimnīcas sūdzību izskatīšanās

3.

–         VI šķiros sūdzības pēc būtības un iesaistīs slimnīcas izskatīšanā

–         VI prasīs arī slimnīcu viedokli par katru sūdzību

–         VI oktobra vidū izsūtīs slimnīcām pašnovērtējuma anketas

–         Slimnīcu atbilžu sagatavošana – 1 mēnesis

–         Informēs par sistēmiskām kļūdām slimnīcās un kopīgi strādās pie to novēršanas un atkārtošanās

4.

VI:

–         Analizēja Aizkraukles slimnīcas gadījumu

–         LSB daudz iebildumu par rekomendācijām un secinājumiem

–         VI sagatavos gala ziņojumu un ņems vērā LSB iebildumus

–         Ventspils gadījumu kopīgi izskatīs vēlāk

5.

–         20.09.2018. Dailes kultūras namā tikšanās ar VM kandidātiem

–         27.09.2018. Ķīpsalā – konference un VM kandidātu iztaujāšana

2018. gada 20. augustā Nr. 11, LSB  sēde notika  NVD zālē, Cēsu ielā

Sēdē piedalās: 27 LSB pārstāvji,  VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, VM  pārstāve I.Būmane, NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 2  NVD pārstāvji, RAKUS pārstāvji – I.Paeglītis, I.Akmentiņa.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Jaunais VA finansēšanas projekts, iebildumi
 2. Izmaiņas Zāļu  reģistrācijas kārtībā
 3. Dažādi

Vienojas :

1.

–              NVD organizē tikšanos ar PAC par šo jautājumu.

–              NVD izsūtīs tehniskā un atbalsta personāla finansējumu 2016.gadā un oktobrī – par 2017.gadu.

–              Pārskatīt 1 ārstēšanas epizodes izmaksas – līdz oktobrim.

–              Mainīt dežūrspeciālista nosaukumu uz – internā profila speciālists.

VM, NVD:

–              Septembrī beidz funkcionēt MK1529.

–              Vēl gaida papildinājumus no citām ministrijām.

–              Ar 01.09.2018. – jaunie noteikumi.

–              Jauno finansēšanas kārtību līdz 2019.gadam vēl papildinās.

–              2018.gadā – nav izmaiņu slimnīcu finansēšanas kārtībā.

–              NVD vēl papildus  izsūtīs vēstules slimnīcām par izmaiņām no 01.01.2019.

–              Būs – 2 grozi, pamata + pilnais.

–              Slimnīcām būs jākontrolē pacienta statuss= piederība.

–              Med. personāla algu pieaugums 20% no 01.01.2019.

–              Ieteikums pie kontroles analīzēm un stacionēšanas pēc ambulatoras apskates – ambulatorā kartē un vēsturē fiksēt atkārtotās izmeklēšanas un    stacionēšanas laiku.

2.

–              Jaunais ES regulējums neparedz vairākus pasākumus ko noteikusi VM.

–              Visi ieteikumi par uzskaiti un zāļu uzglabāšanas kārtību prasa lielus papildus līdzekļus.

–              Zāļu uzglabāšanas ieteikumu 4-5 dienas nevar realizēt un izkontrolēt.

–              VM nav precīzas informācijas par šo jautājumu.

–              VM organizēs atsevišķu tikšanos ar LSB par plānotām izmaiņām.

3.

–              27.09. -29.09.2018. Ķīpsalā kārtējā izstāde un konference.

–              Plānota tikšanās ar politiskām partijām un to plāniem VA jomā.

2018. gada 31. jūlijā Nr. 10, LSB  sēde notika  VM zālē

Sēdē piedalās: 24 LSB pārstāvji,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane – Umbraško, VM juridiskais departaments – R.Osis, VADDA, DVI pārstāvji, kopā – 32 dalībnieki.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VM skaidrojums par Datu drošību, DVI skaidrojums par vecāku identifikāciju
 2. Dažādi

Vienojas :

 1. VM kopā ar DVI izstrādās vienotu parauga sistēmu personu identifikācijai visām ārstniecības iestādēm
 2. Informēs LSB 1 mēneša laikā, lai pielietotu vienotu pieeju
 3. Slimnīcām , bez pārliecinošas identifikācijas iespējām, sniegt maksimāli – minimālu informāciju (telefoniski)
 4. VM sagatavos un izsūtīs vecāku – bērnu nepieciešamās identifikācijas prasības

VM:

–          Kopā ar LSB un VADA piedalās TM darba grupā par Datu drošības jautājumiem

–          Informēs par rezultātu

–          Par vienotās sistēmas izstrādi identifikācijai – 1 mēneša laikā informēs LSB

–          Neskaidros jautājumos tomēr griezties pie DVI pārstāvjiem

05.07.2018. notika LSB tikšanās ar  VM datu aizsardzības un rindu veidošanas jautājumos

Pēc šīs sanāksmes – daudzas neskaidrības un atšķirīgi viedokļi tāpēc:

–          VM 30.07.2018. organizē vēl 1 kopēju sanāksmi ar DVI

–          LSB ir iekļauta TM darbā grupā par datu aizsardzības jautājumiem

05.07.2018. notika arī VM sēde par mediķu darba algu jautājumu:

                – LBS atbalsta 20% algu pieaugumu 2019.gadā

                – LSB atzīmē- ar pielikumu nevarēs nodrošināt 2018.gada aprūpes līmeni

                – 20% pielikums nav motivējošs jaunajiem speciālistiem un turpināsies personāla aizplūde no nozares

                -LSB un pārējie  dalībnieki atbalsta nemateriālo stimulu ieviešanu un likumdošanas izmaiņas šajā jomā kā stimulējošus faktorus

VM mājas lapā ievietotas jaunās 1529.MK noteikumu izmaiņas

–          27.07.2018. VM būs sabiedriskā apspriešana par projektu

2018. gada 18. jūnijā Nr. 8, LSB  sēde notika  NRC ”Vaivari” zālē, Vienības gatvē 49.

Sēdē piedalās: 20 LSB pārstāvji, NRC „Vaivari” vadītāja A.Nulle, 4 NRC „Vaivari” pārstāvji, NVD direktore I.Milašēvica, 3 NVD pārstāvji, PSKUS I.Hāznere.

Apspriežamie jautājumi:

1. Ambulatoro pacientu rehabilitācija

2. Stacionāro pacientu rehabilitācija

3. NVD stratēģiskā iepirkuma projekts 2019.gadam

4. Dažādi

Vienojas:

– Rehabilitācijas pakalpojumu minimālais speciālistu skaits – 3

– Pakalpojumu var sniegt mobilā speciālistu komanda

– Akūto rehabilitāciju iekļaut kopējā NMP pakalpojumā ar atbilstošu finansējumu

– Rehabilitācijas rezultātu nepiesaistīt finansējumam

– NVD izsūtīs slimnīcām aptauju par speciālistu nodrošinājumu

– LSB sagatavos NVD vēstuli ar ieteikumiem VM plānoto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā

– NVD informēs LSB par sarunu rezultātiem ar VM

2018. gada 22. maijā Nr. 7, LSB  sēde notika VM telpās, plkst. 16:00.

Sēdē piedalās: 18 LSB pārstāvji, VM A.Čakša,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane-Umbraško, VM ārstniecības depart. direktors Ē.Miķītis,  NVD direktore  I.Milaševica,  RAKUS, BKUS, PSKUS, Liepājas slimnīcas 7 pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1.     Pacientu šķirošana slimnīcu UN

2.     ST lēmums par virsstundu apmaksu

3.     Kases aparātu darbība slimnīcās

4.     E-veselības darbība

5.     Stratēģiskais iepirkums 2019.g.

6.     Dažādi

Vienojas:

               1. Atbalstīt vienotas pacientu šķirošanas sistēmas principu ieviešanu slimnīcu UN

        Slimnīcām iesūtīt VM priekšlikumus līdz Jūnijam par šķirošanas prioritātēm

              2. Slimnīcas iesūtīs datus lai aprēķinātu virsstundu samaksu

            3. VM un FM, VID vienosies par tālāko risinājumu 2 nedēļās

             Veselības ministrija informēs LSB

4.  VM kopā ar „Ārstu biroju” meklēs risinājumu

5.    2019.g.stratēģiskā iepirkumā iekļaus rehabilitāciju

         Prioritāte – pa blokiem, stacionārā +dienas stacionārā+ambulatorā

           Svarīga – akūtā rehabilitācija

          Jādomā arī par hronisko slimnieku un mājas aprūpes rehabilitāciju

          NVD gatavo priekšlikumus slimnīcām

          Iepirkums būs arī par hronisko slimnieku aprūpi

          Pēc LSB iebildumiem – Palielināta apmaksa – 380.EUR

     MK noteikumi – 1-2 mēnešu laikā

6.  Vienojas par nākošo kopējo sanāksmi 1-2 mēnešu laikā

2018. gada 15. maijā Nr. 6, LSB  sēde notika  Diagnostikas centrā, Grebenščikova ielā 1.

Sēdē piedalās: 7 LSB pārstāvji, 58 VADDA pārstāvji, 2 valsts Datu inspekcijas pārstāvji, RAKUS, BKUS, SKPC pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1. ES direktīvas par personas datu aizsardzību

2. Jautājumi

Vienojas:

1.Pacienta līguma izpilde nav piekrišana datu apstrādei, bet izmantošanai līguma izpildē

Piekrišana datu izmantošanai – atsevišķi

Līguma izpildei nav nepieciešama pacienta piekrišana datu saņemšanai

Datu pieprasītājam (policijai u.c.) jāpamato pieprasījums saņemt datus (pacienta medicīnisko karti)

Darbojas daudz citi normatīvie akti –likumi. MK noteikumi, tie nosaka kas var pieprasīt pacientu datus bez to piekrišanas.

Direktīvā paredzētas arī Pacienta tiesības:

– Izņemt savus datus

– Neļaut pārsūtīt citiem

– Pārsūtot citiem datus – nepieciešama pacienta piekrišana

– Nav vienotas sapratnes par pacientu identifikāciju pieprasot datus telefoniski vai elektroniski

– E-veselība – atsevišķs jautājums – tas ir nacionāls projekts ar starptautisku nozīmi

– Tur ir citi regulējumi datu aizsardzības jomā

– Sods par pārkāpumiem

o 10 mlj. EUR vai 2% no gada apgrozījuma

o 20 mlj.EUR vai 4% no gada apgrozījuma

2.Jautājumi daudz un tieši:

– Par iestāžu datu pārsūtīšanu citām iestādēm un ārstiem

– Par pacientu identifikāciju

– Par radinieku pieprasījumu izsniegt datus

– Par psihisko slimnieku datu apstrādi un aizsardzību

DVI 2018.gadā :

– Vērtēs regulas ieviešanu ārstniecības iestādēs

– speciālas pārbaudes slimnīcās neveiks

– Orientēsies uz iesniegto sūdzību pārbaudi

– Sodus nepiemēros

– Sāks ar brīdinājumu un rekomendācijām

2018. gada 05. aprīlī Nr. 4, LSB  sēde notika NMPD telpās, Laktas ielā.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NMPD direktore L.Cipule, 7 NMPD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. NMPD hospitalizācijas plāns
 2. Pacientu pārvešana no slimnīcām
 3. Nepamatotie izsaukumi NMPD
 4. Dažādi

Vienojas:

 1. NMPD izmantos 24/7 iekļautos slimnīcu speciālistu pakalpojumus.

            Papildspecialitāšu tabulu slimnīcas atjaunos un informēs MNPD.

            MNPD un LSB kopīgi rosinās Hospitalizācijas plāna izmaiņas, iekļaujot zemākā līmeņa slimnīcu specialitāšu ārstu un slimnīcu traumu punktu

pakalpojumu izmantošanu atbilstošu pakalpojumu sniegšanā.

 1.    Pārvešanu uz augstāko līmeni – vērsties SMD, kas nodrošinās pārvešanu.

            Iespējams tieši zvanīt 113 – tālāk savienos ar SMC.

            Pārvešana uz zemāko līmeni – maksas pakalpojums.

 1. NMPD tiksies ar ĢĀ par šo jautājumu risināšanu:

–         Rīgā no 600 izsaukumiem -200 nepamatoti

–         Resursu izšķērdība

–         Brīdinās ĢĀ par rēķinu piestādīšanu.

13.03.2018. notika Saeimas komisijas sēde par Mediķu darba algu nodrošinājumu slimnīcās.

Piedalījās:  5 Saeimas deputāti, 2 VM pārstāvji, 2 NVD pārstāvji, 2 LVSADA pārstāvji, LĀB prezidents – P.Apinis, LSB pārstāvji – M.Kauliņa, T.Ešenvalde, U.Muskovs, J.Kalējs, mediju pārstāvji.

NVV prezentācija par  algu pieaugumu 2018. Ārstiem- 31%, māsām -26% .
LSB pārstāvji informēja par algu nodrošinājumu slimnīcās

Informācija atšķirīga no NVD prezentētās, algu pieaugumu nodrošina ar papildus darbu(vairāk par 160st/mēnesī un maksas pakalpojumiem)
LSB pārstāvji pēc sanāksmes informēja arī mēdiju pārstāvjus.

Vienojās:
VM jāatjauno darba grupas darbību par mediķu darba algu pieaugumu līdz 2020.gadam

2018. gada 2. martā Talsos notika LSB kopsapulce un LSB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Sēdē piedalījās 21 slimnīcu pārstāvji. Tika apskatīta jaunā Talsu slimnīca un notika valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.

2018. gada 22. februārī Nr. 3, LSB sēde notika NVD telpās.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji,  NVD direktore I.Milaševica, NVD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Plānveida īslaicīgās ķirurģija pakalpojumu
 2. Hronisko pacientu aprūpe
 3. Tarifu izmaiņas
 4. Algu nodrošinājums 2018.g. līgumos
 5. Dažādi

Vienojas:

 1. Pēc 1 mēneša rezultātiem precizēs saistītās manipulācijas.

Iespējams finansējuma koriģējums pēc 1 mēneša faktiskiem datiem.

 1. NVD informēs LSB par virzību. Izsūtīs hronisko pacientu DG (jau saņemts).
 2. Papildus skaidrojumā DGR – modelī apmaksa visiem pēc Lokālo slimnīcu tarifa.

            Tabulās uzrādītie tarifi – programmu apmaksai neatkarīgi no līmeņa.

            Dzemdību samaksa vienāda visās slimnīcās.

 1. Finansējuma pieprasījums Perinatāliem centriem sagatavots un iesniegts VM – gaida risinājumu.

            Tam visam nepieciešams papildus finansējums un MK 1529 grozījumi.

            Tas viss ir VM kompetencē.

 1.  Rezidentu nodarbināšana slimnīcās neatbilst likumdošanai.

Tiek apmaksāta dežūrspeciālista slodze, kurš attālināti uzrauga rezidentu.

NVD zināma LSB un VM vienošanās šajā jautājumā.

Tam nepieciešama likumdošanas bāzes izmaiņa.

 

2018. gada 29. janvārī notika VM sēde par mediķu darba algām.

Sēdē piedalījās:  No VM – valsts sekretārs A. Lapiņš, D. Murmane Umbraško, Ē. Miķītis, NVD pārstāvji, No LSB – J. Lācis, Ā. Pētersons, A. Stuburs, U. Muskovs, E. Liepiņš, A. Ķipurs, M. Kauliņa, J. Bogušs, A. Vāne, J. Kalējs

Galvenie secinājumi:

 1. VM noteiktās Zemākās algas nav vis 1125EUR, bet 899Eur ārstiem, māsām – 595EUR
 2. VM komunikācija ar sabiedrību un mediķiem neskaidra un pārprasta
 3. Solot vidējās algas (nevis zemākās) un % pieaugumu
 4. Palielinājums nāk tikai kopā ar piemaksām
 5. Tātad jaunie ārsti var rēķināties tikai 899EUR, jo nav darba stāža un kaitīguma
 6. 1125EUR būs ar šīm piemaksām
 7. 1547EUR būs ar nakts darba un svētku, brīvdienu piemaksām, pagarinātais normālais darba laiku
 8. Lielas neskaidrības ar dienas stacionāra un plānveida īslaicīgā ķirurģijā (jo pielieto DRG un koeficientu)
 9. Med. iekārtu sertifikācija – neskaidra

Vienojas:

 1. VM šonedēļ izsūtīs savus priekšlikumus apmaksas modeļiem ambulatoriem un plānveida ķirurģijas pakalpojumiem
 2. Gaidīs komentārus 1 nedēļu
 3. Tad – galīgais variants

Pielikumā:

VM informācija par algām VMalgas

VM informācija par piesaisti reģioniem KARTIBA_cilvekresursu_piesaistei_pielikumi_SAM925

2018. gada 24. janvārī Nr. 1, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji un VI direktore I.Dreika

Apspriežamie jautājumi:

 1. VI plānotās aktivitātes 2018.g.
 2. LSB un VI sadarbības iespējas
 3. Dažādi

Vienojas:

 1. VI kopā LSB izstrādās slimnīcu kvalitātes pašnovērtējuma anketas katra līmeņa slimnīcām.

Pēc LSB kvalitātes apmācību kursiem aprīlī, organizēt kopēju tikšanos par slimnīcu kvalitātes kritērijiem.

 1. Aicina slimnīcās organizēt komisiju, kas analizē un izskata savas nepilnības un kļūdas.

Aicina  LSB būt kā ekspertiem sūdzību izskatīšanas gadījumos.

Pievērst uzmanību informācijas sniegšanai tikai pacientam un piederīgiem.

Aicina LSB pirms katras tiesvedības vispirms vērstie VI jautājuma noskaidrošanai.

Pilnveidot datu apriti ar slimnīcām –neprasīs jau pieejamo un iesniegto informāciju atkārtoti.

Visos neskaidrību un jautājumu gadījumos vērsties tieši pie VI vadītājas – Indras Dreikas – tel. 29254419, e-pasts-indra.dreika@vi.gov.lv, atbildēs uz visiem jautājumiem.

Risināt kopā ar VI un NVD par nesertificētu ārstu pensionāru dalību VA pakalpojumu sniegšanā.

 1. LSB deleģējusi 6 LSB pārstāvjus VM darba grupā – māsu profesijas standartu noteikšanai.

Tā kā mainījies slimnīcu līmeņu sadalījums, organizēt tikšanos ar jauno NMPD vadītāju par hospitalizācijas plāna izmaiņām atbilstoši katram līmenim.

2018. gada 23. janvārī notika VM notika darba grupas sēde par cilvēkresursu piesaisti reģioniem

No LSB piedalījās -J.Lācis, J.Kalējs

MK 158. Not. – nosaka darbinieku piesaisti un apmaksu reģioniem no 2017.g. 23.marta

– Uz to var pretendēt jau no 2017..g. 23.marta, tie kuri atbilst šiem noteikumiem

– Piešķirtā summa neapliekas ar nodokļiem

– Projekts darbojas līdz 2023.gadam

Pielikumā – prezentācija ->  Plāns cilvēkresursu piesaistei reģionos

Prezentācijā – nav pareizi slimnīcu līmeņi un speciālistu tabula To vēl koriģēs un VM aicina LSB sūtīt savus komentārus un priekšlikumus.

2018. gada 16. janvārī notika Saeimas komisijas sēde par e – veselības jautājumiem.

Sēdē piedalās: 13 saeimas deputāti, VM valsts sekretārs -A.Lapiņš, NVD direktore I.Milaševica un 2 pārstāvji, abas ĢĀ asociācijas, LĀB, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, IT speciālists I.Poikāns(NEO), no LSB piedalījās J.Kalējs

NVD – informēja par e-veselības darbību, minot tikai nelielas grūtības un lietotāju pašu Atbildību un nemācēšanu lietot sistēmu Nepieciešama tikai apmācība un nelielas korekcijas un uzlabojumi Atdzīst – no 20 valstīm mēģināts ielauzties sistēmā, bet dati nav noplūduši

LSB informēja par situāciju slimnīcās ar e-veselības problēmām. Nespēju piesaistīt rezidentus sistēmai Pēc NVD atbildes – rezidentiem pašiem jāreģistrējas sistēmā, tad būs piekļuve, un tas jādara katrā slimnīcā un apmācību ciklā GĀ – par savām problēmām

I.Poikāns

– sistēma nav droša, neatbilst IT drošības standartiem

– brīvprātīgi vairākas reizes piedāvājis NVD palīdzēt to pilnveidot -NVD nav vēlējies

– līdzīgi arī ar LU  IT fakultātes speciālistiem- NVD nav vēlējies

– šo vairs nevar uzlabot – jābūvē tikai jauna, un ātri

 

ģenerālprokuratūra

– iepriekšējā naudas(~13mlj.Eur) izlietojumā nesaskata nozieguma pazīmes

– nav pamata kriminālprocesam

 

Saeimas deputāti

– atbildīgiem par līdzekļu izšķērdēšanu jāsēž cietumā – kaut uz nelielu laiku

– vai jāpiesaista sabiedriskā darbā – ieviest e-veselību Latvijā

– prokuratūra neaizstāv nodokļu maksātāju intereses

– VM uzskata Saeimu par dumjiem, lai risinātu šo problēmu

– nav iekļauti visi lietotāji, kam nepieciešama sistēma

– sistēma nav testēta ar ārstiem

Bijis tikai piedāvājums – brīvprātīgi palietot

– nav veikta drošības analīze

– nav jēgas risināt mazās problēmas, būs tikai sliktāk – jābūvē jauna

– kāds jāsauc arī pie atbildības

– nepieciešams neatkarīgs audits visai sistēmai

 

Lēmums

– līdz 02.02.2018. VM gatavot pilnīgu atskaiti

– VM grozīt MK 175 not. par piekļuvi

– prokuratūrai izvērtēt un atsākt pārbaudi

– VM – par drošības jautājumiem izskatīs turpmākajā Saeimas sēdē

2018. gada 10. janvārī Nr. 1, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, NVD direktore
Apspriežamie jautājumi:
1. VA pakalpojumu tarifi

2. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa

3. Slimnīcu 2018.līgumi

4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums

5. Dažādi

Vienojas:

1. Noteikt terciālās aprūpes kritērijus. Izstrādāt atsevišķus tarifus terciālai aprūpei un izsūtīt LSB savus priekšlikumus.
2. Tarifu aprēķins ir skaidrs tikai minimālām algām. Jēdzienu – “darba samaksas” vēl precizēs.
3. NVD sagatavos ieskatu par hroniskā pacienta definēšanu un atbilstošo stacionāra ārstēšanas līmeni.. NVD informēs LSB par kritērijiem.
4. Precizēt kritērijus ar LSB par – plānveida īslaicīgā ķirurģija.

5. NVD aicina LSB biedrus informēt par e-veselības sistēmas darbību.

2017. gada 06. decembrī Nr. 12, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 11 LSB pārstāvji un Saeimas VA apakškomisijas vadītājs R.Ražuks.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VA finansēšanas likums
 2. Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņas
 3. Slimnīcu 2018.līgumi
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas lēmums ir organizēt darba grupu par privātā sektora sniegto pakalpojumu apmaksu, pie Ministru prezidenta ar 2 Saeimas deputātu piedalīšanos.
 2. Saeimas komisija vēl aicinās VM un NVD sniegt informāciju par plānotām izmaiņām dienas stacionāros un e-veselības jautājumos, kā arī aicina LSB piedalīties sanāksmēs –  12.12.17. par e-veselību un 19.12.17. par dienas stacionāru jautājumu.
 3. Pēc NVD telefoniskas informācijas 2018.g. līgumi var tikt piedāvāti tikai pēc jauno MK 1529.grozījumu pieņemšanas.
 4. Informē par HOPE apmaiņas programmas gala konferenci Stokholmā 03.-06.06.2018.

28.11.2017. notika Saeimas komisijas sēde par NVD tālāko attīstību un tālāko VA pakalpojumu sniegšanas jautājumiem.

Piedalījās 8 Saeimas deputāti(6 no tiem – ārsti), VM- D.Mūrmane-Umbraško, NVD-I.Milaševica No LSB piedalījās D.Širovs, J.Kalējs. NVD prezentēja attīstības projektu (pielikumā). LSB galvenie jautājumi: – Dienas stacionāra pakalpojumu izmaiņas(LSB gaida informāciju no 07.11.2017) – Nekonsultēšananās ar slimnīcu vadītājiem – pakalpojumu sniedzējiem – Tarifu neatbilstība plānoto algu līmenim(ārstēšanas epizode -1 mēnesi) – Mamogrāfijas stratēģiskā iepirkuma zemā apmaksa nenodrošina algu līmeni Deputāti: – Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņām jābūt pamatotām – Stacionāra pakalpojumi izmaksā dārgāk, jādomā par nakts uzturēšanos nodrošinājumu sevišķi reģionos – Saeima ir nobalsojusi par VA budžetu- algām jābūt no 01.01.2018. – Stratēģiskam piepirkumam IVF jomā nepieciešams pacientu reģistrs Nolemj: – VM un NVD informēt LSB un apspriest jauno dienas stacionāra pakalpojumu sarakstu – Algu neatbilstības jautājumu risināt ar 2018.gada sākumu – Saeimas komisijas deputāti vēlas tikties ar LSB tuvākajā laikā lai apspriestu šos jautājumus – Iespējamā tikšanās ar LSB – 06.12.2017. plkst.13:00 LSB telpās (lūdzu Jūsu viedokli). NVD-attistiba_prezentacija-Saeimai_2017_28112017

09.11.2017. Rīgā notika Eiropas Komisijas organizēta Eiropas semestra konference

Darba kārtībā: – Latvijas VA politika un pieejamība Piedalījās: EK – 7 eksperti 2 LSB pārstāvji – A.Stuburs, J.Kalējs, LĀB vadītājs P.Apinis, PVO vadītāja A.Rurāne, D.Behmane un LVSADA pārstāve Latvijas puse informēja par patreizējo stāvokli VA sakarā ar neskaidro likumdošanu MK1529.not., VA % finansējumu no IKP, cilvēkresursu nepietiekamību un citām problēmām VA reformas gaitā, kā arī atbildēja uz EK ekspertu uzdotiem jautājumiem. EK semestra konferences mērķis ir novērtēt Latvijas VA sistēmu un sagatavot EK attiecīgo ziņojumu. LSB arī ieteica EK ekspertiem pārlasīt iepriekšējos ziņojumus un analizēt to ieteikumus Latvijā. EK plāno pabeigt ziņojumu 2018.g. februārī un tas būs pieejams EK mājas lapā. Neskaidrību jautājumos kontaktēsies ar LSB.

2017. gada 7. novembrī Nr. 11, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāra v.i. –D.Mūrmane – Umbraško, NVD direktore – I.Milaševica, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore – O.Andrejevska, VADA pārstāvis – Z.Lasovskis. Apspriežamie jautājumi:

 1. MK 1529 grozījumi;
 2. Darba samaksas nodrošinājums tarifos, tarifu atšifrējums;
 3. Pakalpojumu pārdale dienas stacionārs/slimnīcas;
 4. Slimnīcu 2018. gada līgumi;
 5. Dažādi.

Vienojas:

 1. Grozījumu apstiprināšana ir VM kompetence. NVD apkopo VM viedokli. Galvenais – tarifos iekļaut darba samaksas pielikumu.
 2. Pārskatīt speciālistu darba samaksas sadaļu, ņemot vērā apmeklējumu skaitu 1 epizodes laikā (1 mēnesī) 2018. gada sākumā. Tā kā slimnīcas saņem samaksu par ārstētiem pacientiem un to skaitu, LSB atbalsta NVD nostāju par darba samaksas pieauguma iekļaušanu tarifa D daļā.
 3. NVD izstrādās jaunu variantu dienas stacionāriem un par jauno variantu informēs LSB.
 4. Slimnīcu līgumus 2018. gadam rēķinās pēc budžeta apstiprināšanas Saeimā, novembrī. Slimnīcām tiks piedāvāti 1 mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas. Kontroles skaitļi būs zināmi nedaudz agrāk.
 5. LSB informē par NVD neatmaksātiem psihiatrisko pacientu ārstēšanas rēķiniem.

2017. gada 13. oktobrī notika Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēde.

Sēdē piedalās: LSB, VM, LVSADA pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Jautājums par 2018. gada valsts budžeta projektu.

Vienojas: Pieņemto lēmumu iesniegt izskatīšanai Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 1. Precizēt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), norādot, ka Veselības ministrijai ir paredzēts finansējums ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai 116,9 milj. eiro, atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmumiem, tai skaitā no plānotiem ieņēmumiem no VSAOI sadales veselības aprūpes finansēšanai.
 2. Papildināt likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 1. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā: “5) valsts ilgtspējas stiprināšana, kāpinot veselības aprūpes valsts budžeta finansējumu pret iekšzemes kopproduktu un sasniedzot 4% 2020. gadā.”
 3. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļu “29. Veselības ministrija” ar norādi, ka 2020. gadā Veselības ministrijas kopējie izdevumi veido 4% no prognozētā iekšzemes kopprodukta.
 4. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļas “29. Veselības ministrija” tabulu “Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. gada līdz 2020. gadam” ar 4. punktu “Darba samaksas paaugstināšana” – izdevumi, eiro: 2018. g. – 116,9 milj. eiro, 2019. g. –185,0 milj. eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 53,8 milj. eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” sagatavošanas procesā), 2020. g. – 253,0 eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 115,9 milj. Eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” sagatavošanas procesā) pamatojums – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2017. gada 29. jūnija, 24. augusta un 10. oktobra lēmumi.

2017. gada 27. septembrī Nr. 10, LSB sēde notika VM telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, RAKUS, TOS, PNS, NRC Vaivari pārstāvji (kopā) 13, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra v.i. – D.Mūrmane – Umbraško, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, NVD direktore I.Milaševica. Apspriežamie jautājumi:

 1. Veselības aprūpes budžets 2018.–2020. gadam, VA finansēšanas likums;
 2. Stratēģiskais iepirkums;
 3. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa;
 4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums;
 5. Papildus finansējuma pieprasījums slimnīcu darbībai;
 6. Dažādi (VK revīzija slimnīcās, pacientu pārvešana).

Vienojas:

 1. VM nostāja sakrīt ar LSB viedokli plānotā finansējuma nepietiekošā apjomā.
 2. Mērķis – veicināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu. Attiecas uz mamogrāfiju, onkoloģiju, plānveida operācijām un IVF. Sakarā ar zemo samaksu, slimnīcas apsver iespēju nepieteikties mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanai 2018. gadam.
 3. Sēdes laikā vienojas par katra līmeņa slimnīcu dalību apmaksas modeļa izstrādē.
 4. VM oktobra beigās atsūtīs slimnīcām normatīvus. Iesaka II līmeņa slimnīcām veidot apvienības ar III līmeni. I līmenim nav īpašas vajadzības sadarbībai, ja vienīgi papildus finansējums no ESF.
 5. VM prasīja līdzekļus tikai savas pakļautības slimnīcām. Pašvaldības arī var prasīt ko līdzīgu, savām slimnīcām.
 6. Slimnieku pārvešanai nav nepieciešama saskaņošana. VM par to informēs NMPD – nepieprasīt saskaņošanu. Slimniekam jānonāk atbilstošā līmeņa ārstniecības iestādē un jāsaņem atbilstoša ārstēšana.

2017. gada 22. augustā Nr. 9, LSB sēde notika Valsts kontroles telpās, Skanstes ielā 50, plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 5 LSB pārstāvji, VK departamenta direktore – I.Vēvere, VK departamenta referents-M.Zvirgzdiņš, 2 VK darbinieki. Apspriežamie jautājumi:

 1. VK revīzija cilvēkresursu jomā un vēstule slimnīcām;
 2. LSB sadarbība ar VK un iegūto datu analīze.

Vienojas: Revīzijas laikā slimnīcām ziņot par iespējamām grūtībām un sarežģījumiem. Revīzijas laikā Valsts Kontrolei tikties ar LSB un apspriest informāciju. Pirmā tikšanās, pēc datu iegūšanas plānota 2017. gada decembrī.

2017. gada 05. jūlijā Nr. 8, LSB sēde notika Jūrmalas slimnīcā plkst. 14:00.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. LSB sadarbība ar mediju aģentūru;
 3. Valsts kontroles vēstule slimnīcām;
 4. Dažādi (HOPE, VK darba grupa, ESF sadales kritēriji, NVD iepirkuma kritēriji, ĀL piemērošanas metodika un NVD līguma papildinājumi).

Vienojas:

 1. Pieprasīt informāciju no NVD par streikotājiem pa reģioniem (sazinoties 06.07. telefoniski – NVD un VM nav precīzas informācijas par streikojošiem ģimenes ārstiem, jo to nesniedzot ĢĀ asociācija un tādas informācijas pieprasīšana esot prettiesiska).
 2. Turpināt sadarbību ar Mediju aģentūru un mainīt vienošanās nosacījumus. Uz nākošo LSB valdes sēdi vienojas aicināt mediju aģentūru.
 3. Aicināt Valsts Kontroli uz kopēju tikšanos ar LSB (iepriekš bija vienošanās tikties jūlija vidū ar atbildīgo departamenta vadību).
 4. Tā kā LSB slimnīcām nav pietiekošas aktivitātes HOPE apmaiņas programmā, aicina kādu LSB slimnīcu izvirzīt HOPE.Par VM darba grupu cilvēkresursu jautājumā – nav apkopoti iepriekšējās darba grupas rezultāti ar LSB pārstāvju dalību. Pašreiz ir izvirzīti 2 LSB pārstāvji.ESF finansējums sadalīts politiski un nav saistīts ar reālām vajadzībām, pārkāpjot konkurences likumu. Iespējams – vērsties konkurences padomē.Par NVD iepirkuma kritērijiem, vienojas sazināties ar NVD.VM nav atsūtījusi LSB ĀL grozījumu piemērošanas metodiku un NVD līguma papildinājumu (sazinoties 06.07. ar VM un NVD, tika saņemta informācija, ka VM atbildīgā persona nākamajā nedēļā sagatavos un izsūtīs metodiku LSB un NVD, lai sagatavotu līguma papildinājumu grozījumus).

2017. gada 26. jūnijā Nr. 7, LSB sēde notika VM telpās plkst. 15:00.

Sēdē piedalās: 30 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM valsts sekretāra vietniece – D.Mūrmane – Umbraško, 6 VM pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, 4 BKUS pārstāvji, 2 RAKUS pārstāvji, 4 NMPD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. Ārstniecības likuma grozījumi papildus darba laika apmaksā;
 3. Rezidentu sadales plāns 2017. gadam;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tuvākajā laikā izsūtīs informāciju par iespējamo slimnīcu darbību un pakalpojumu nodrošināšanu ĢĀ streika laikā. NVD informēs slimnīcas par apmaksas modeli, slimnīcu darbiniekiem sniedzot papildus pakalpojumus.
 2. VM izsūtīs slimnīcām skaidrojumu par Ārstniecības likuma grozījumu pielietošanas metodiku.
 3. Galīgais rezidentu sadalījums tiks zināms pēc pieteikumu beigām. Tika nedaudz izmainīts speciālistu saraksts.
 4. Par LSB tikšanos ar Valsts Kontroli par datu sniegšanu.

2017. gada 02. jūnijā Nr. 6, LSB sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, 4 NVD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu un nesertificētu ārstu uzraudzība slimnīcās;
 2. Veselības aprūpes iespējamie papildus finansēšanas modeļi;
 3. Insulta pacientu aprūpe slimnīcās;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. LSB kopā ar VM un LĀB vienojas risināt jautājumu par pieredzējušu ārstu ar darba stāžu virs 20 – 30 gadu, obligātās sertifikācijas atlikšanu. VM risinās jautājumu par medicīnas stažieru uzraudzību un vecmāšu iekļaušanu slimnīcu darba tirgū.
 2. Par papildus 2 milj. EUR piešķiršanu virsstundu apmaksai, katrai slimnīcai būs līguma grozījumi pēc MK rīkojuma pieņemšanas. VM informēs par papildus finansējuma modeļa ieviešanu.
 3. Slimnīcām pašām izvērtēt insulta slimnieku aprūpi. VM kopā ar prof. Asociāciju izstādās algoritmus insulta slimnieku aprūpei dažādos līmeņos un iepazīstinās ar tiem LSB.
 4. Par VI direktora vietas izpildītāju nozīmēts Ē.Miķītis.

2017.gada 16.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas organizētā darba grupas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 3 Saeimas deputāti, VM – 2 pārstāvji,  LDDK, Māsu arodbiedrības pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Mediķu papildus normālā darba laika samazināšana;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti samazinājuma nodrošināšanā;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas prezentē papildus normālā darba laika samazināšana plāna projektu
 2. Projekta  gala variantu jāsaskaņo ar Saeimas Juridisko biroju
 3. VM uzdod pilveidot projekta anotācijas sadaļu
 4. Saeimas deputāti paredz  finansējuma avotus no valdības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2017.gadā -ap 3mlj.EUR

2017.gada 10.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas apkškomisijas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 9 Saeimas deputāti, VM – A.Čakša, LĀB – P.Apinis, LVSADA- V.Keris Apspriežamie jautājumi:

 1. Reforma slimnīcās;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti reformai slimnīcās;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM informē par slimnīcu reformu plānu
 2. Saeimas deputāti neredz reformas finansējuma avotus no 2018.g.budžeta
 3. Ja neatradīs finansējuma avotus reformas ieviešanai – tā var palikt vēlējuma formā

2017.gada 09.maijā Nr. 5, LSB  sēde notika VID telpās plkst. 12:00.

Sēdē piedalās: 6 LSB pārstāvji, 4 VID speciālisti Apspriežamie jautājumi:

 1. Jauno kases aparātu ieviešanas problēmas slimnīcās;
 2. Iespējamie risinājumi slimnīcām;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Jaunie kases aparāti jāievieš atbilstoši MK 96.not. no 01.07.2017. ;
 2. Slimnīcām jāizvērtē vai ieviest kases aprātus ar fiskālām atmiņām, vai vienotu kases sistēmu
 3. slimnīcām kases aparātus ieteicams iegādāties tieši no ražotājiem par zemākām cenām ~350.00EUR
 4. slimnīcām apsvērt jautājumu par atsevišķu struktūrvienību nodalīšanu ar apgrozījumu zem 350000EUR

2017.gada 03.maijā Nr. 4, LSB valdes sēde notika PSKUS telpās plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 14 LSB pārstāvji, PSKUS valdes pr.-tāja- I.Kreicberga, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, PSKUS rezidentu apmācības koordinators-D.Krieviņš Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu apmācības un sadales principi PSKUS;
 2. PSKUS jaunā korpusa apskate;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Rezidentu apmācības plānam jāatbilst  slimnīcu pieprasījumam;
 2. Par papildus rezidentu vietām un maksas rezidentiem kontaktēties ar dr. D. Krieviņu
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem
 4. Slimnīcu vadītāji iepazīstas ar PSKUS jauno korpusu

2017.gada 21.aprīlī Nr. 3, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM- A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, VI direktora vietniece-I.Šica Apspriežamie jautājumi:

 1. Reformu plāns, slimnīcu kartējums;
 2. Veselības Inspekcijas pārbaudes slimnīcās un pagarinātā normālā darba laika ievērošana;
 3. Rezidentu apmācības plāns 2018.gadam
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Slimnīcu reformu plāns un  slimnīcu kartējums vēl jāprecizē reģionu līmenī;
 2. Izstrādāt vienotus kritērijus slimnīcu medicīnas personāla uzraudzībai.
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem

2017.gada 22.martā Nr. 2, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 12:30.

Sēdē piedalās: VM, VM valsts sekretāra vietniece Par:

 1. Algu pielikuma sadales principi;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tiksies ar LSB Aprīļa vidu- apspriest plānoto slimnīcu kartējumu;
 2. Materiālus VM izsūtīs iepriekšs.

2017.gada 9.februārī Nr.1, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: VM, VM padomnieki, NVD direktore Par:

 1. E-veselības ieviešana;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. 2017.g. slimnīcu līgumi;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM ar 01.04.2017.g papildus piešķir NMP slimnīcām 101 000 EUR personāla apmaksai nodrošinot 24/7 pakalpojumus;
 2. Tākā papildus kompensācija ir tikai slimnīcām, kas sniedz NMP pakalpojumus, VM nepieciešams risināt ambulatorā sektorā sniegto pakalpojumu apmaksas vai kompensācijas jautājumu.

2016. gada 19.decembrī Nr. 18, LSB valdes sēde notika Jūrmalas slimnīcā.

Piedalījās: VM, VM padomniece Par:

 1. VA informācija par PB pētījumu un slimnīcu kartējumu;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. DRG ieviešana;
 4. 1529.MK noteikumi un papildus 2.5mlj EUR sadalījums, pieejamības nodrošināšanai 2016.g.;
 5. Slimnīcu 2017.gada līgumi;
 6. Dažādi- a) HOPE mācību seminārs 2-3 februārī. B) LSB kopsapulce 2017.g.

2016. gada 01. novembrī Nr. 17, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors, NVD direktore Par:

 1. VA informācija par slimnīcu kartējumu un 2017.gada līgumiem;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. Dažādi.

2016. gada 26. oktobrī Nr. 16, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki”.

 1. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 2. LSB un KIB sadarbības iespējas risinot slimnīcu parādnieku jautājums;
 3. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 4. Par MK 581 apspriedi;
 5. Dažādi.

2016. gada 27. septembrī Nr. 15, LSB valdes sēde notika LĀB telpās.

Piedalījās: LĀB prezidents, 12 LĀB valdes  locekļi. Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. VA 2017.g. budžeta projekts.

2016.gada 23. septembrī Nr. 14, LSB valdes sēde notika NVD telpās.

Piedalījās: PB pārstāvji Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. LSB tālākā rīcība;
 3. Dažādi.

2016. gada 16.septembrī Nr. 13, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors. Par:

 1. VA 2017.g. budžeta projekts;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. PB pētījuma rezultāti;
 4. Dažādi- a) LVSADA aktivitātes.

2016. gada 30.augustā Nr. 12, LSB valdes sēde notika Stacionāra” Biķernieki” Lielvārdes ielā 86,Rīgā.

Par:

 1. Komunikāciju aģentūras piedāvājus LSB;
 2. Par VM darba grupas sanāksmi 02.09.2016;
 3. Par rezidentu apmācību un piesaisti reģioniem;
 4. Par sarunām ar VM;
 5. PB ziņojums;
 6. Dažādi.

2016.gada 06. jūlijā Nr. 11, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM padomniece, VM ārstniecības dep.direktors, NVD direktora vietnieks Par:

 1. VM jaunākās aktivitātes un sadarbība ar LSB;
 2. Valdības rīcības plāna izpilde- pakalpojumu grozs,tarifi,NMP;
 3. VA finansējuma iespējas-ambulatoro pakalpojumu finansējuma atjaunošana ,apdrošināšanas moduļi;
 4. Asinsdonoru centra reorganizācija;
 5. Laboratoriju akreditācija 2017.g.;
 6. Dažādi- A.Čakšas iesniegums: Par e-veselības ieviešanu, par alkohola ekspertīzi slimnīcās.

2016.gada 13. jūnijā Nr. 10, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā.

Piedalījās: VADC direktore,VADC pārstāvji Par:

 1. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 2. Par MK 581 apspriedi;
 3. Dažādi.

Par Valsts asins donora centru.

Latvijas slimnīcu biedrībai (LSB) ir informācija par Veselības ministrijas plāniem reorganizēt valsts asinsdonoru centru darbu reģionos. Latvijas slimnīcu vadītāji nav iepazīstināti ar plānotām reformām un tas nav apspriestas ar reformās iesaistītām pusēm. Pēc LSB esošās informācijas plānots centralizēt visu asins donoru centrus, līdz ar to samazinot to lomu pacientu nodrošināšana ar asins komponentiem tieši Latvijas reģionos. Tas var būtiski apgrūtināt asins saņemšanu, sevišķi smagajos gadījumos (piemēram pie dzemdību asiņošanām). Līdz ar to LSB 13.jūnijā plkst.: 13:00 aicina VM un Valsts asinsdonora centra pārstāvjus uz tikšanos, lai slimnīcu vadītājus iepazīstinātu ar plānotajām reformām un izskaidrotu to pamatojumus un uzlabojumus, tieši pacientiem saņemot asinis un asins komponentus, kas nepieciešami ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Par 31. maija valdes sēdi

 1. gada 31. maijā LSB atklātā valdes sēdē apsprieda VM jaunos normatīvos aktus, kas saistīti ar ierosinājumu ieviest papildus maksu medicīnas tehnoloģiju reģistrācijas un asins pārliešanas centru reorganizāciju reģionos. Sēdē piedalījās 18 Latvijas slimnīcu vadītāji, kas izteica viedokli par VM piedāvātiem normatīvo aktu projektiem.
 1. Par jaunas – papildus reģistrācijas maksas ieviešanu. LSB viedoklis: Tas palielina, jau tā, lielo birokrātijas slogu, un sadārdzina kopējās izmaksas gala patērētājiem, un to atdzīts arī valsts zāļu aģentūra. Līdz ar to, var pasliktināt pacientu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumus, jo pieaugs kopējās slimnīcas izmaksas.
 1. Par asins pārliešanas centru reorganizāciju LSB vēlas tikties ar Valsts asins donoru centru un VM pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju un kā šīs izmaiņas ietekmēs Latvijas pacientu nodrošināšanu ar asinīm tieši Latvijas reģionos.

18.03.2016. Jūrmalā notika LSB kopsapulce. Piedalījās 26 LSB biedri

Darba kārībā:

 • LSB valdes un Revīzijas komisijas ziņojumi
 • LSB aktuālie jautājumi
 • Viroterapijas klīnikas „Rigvir” apmeklējums
 • Noslēgums „Jantarnij Bereg”

LSB kopsapulces lēmumi:

 1. Veikt grozījumus LSB statūtos par izslēgšanu no LSN(par LSB biedru naudas nemaksāšanu divus gadus)(līdz šim – 2 gadus pēc kārtas)
 2. Sakarā ar LSB biedru baudas nemaksāšanu 2 gadus pēc kārtas izslēgt Liepājas reģionālo slimnīcu, Psihiatrijas centru un Piejūras slimnīcu
 3. Informēt slimnīcas, kurām ir nesamaksāti rēķini, par tālāko rīcību attiecībā uz dalību LSB
 4. Slimnīcām sniegt informāciju par iespējamām speciālistu darba vietām, lai topošie ārsti varētu ar to iepazīties
 5. Ievietot apkopoto informāciju LSB mājas lapā lsb.lv
 6. Organizēt LSB tikšanos ar topošiem rezidentiem par turpmākām darba iespējām slimnīcās
 7. Organizēt tikšanos ar FM un VID pārstāvjiem par jauno kases aparātu ieviešanu slimnīcās
 8. Sakarā ar slimnīcu jauniem līgumiem un observācijas gultu finansējumu 31.03.2016. tikties ar NVD
 9. Piedāvāt VM slēgt sadarbības Vienošanos ar LSB par mums aktuāliem jautājumiem
 10. Deleģēt LSB pārstāvi –A. Vāni piedalīties MK komitejas sēdē par MK 685 noteikumiem
 11. 03.2016. piedalīties VM sēdē par rezidentu sadales jautājumiem

2016. gada 03.marta kopējā sēde Veselības ministrijas telpās.

LSB un 27 slimnīcu vadītāji tikās ar veselības ministru G. Belēviču, pārrunāja aktuālus jautājumus;   Par Eiropas komisijas ziņojumu un Latvijas veselības aprūpes skumjo stāvokli; Par turpmāko MK noteikumu pilnveidošanu slimnīcu finansējamos jautājumos; Par pacinetu prioritāro rindu nepilnībām no 01. jūlija; Par Latvijas slimnīcu biedrības ekspertu piedalīšanos veselības aprūpes darba grupā; Par iespējamo sadarbības līgumu slēgšanu ar VM, lai risinātu galvenās pacientu veselības aprūpes problēmas slimnīcās.

2016. gada 20. janvārī sēde tika atklāta Veselības ministrijas telpās.

LSB un 35 slimnīcu vadītāj  tikās ar veselības ministru G. Belēviču, apsprieda par Slimnīcu finansējumu un papildus 10. milj. Euro pielikuma sadalījumu starp slimnīcām. Tika panākta vienošanās, ka slimnīcu kopējais finansējums 2016. gadā nebūs mazāks kā 2015. gadā, tas nozīmē, ka ārstēto pacientu daudzums būs aptuveni kā iepriekšējā gada līmenī. Vēl tika panākta vienošanās par papildus 10 milj. EUR sadali, par medicīnas darbinieku algu pielikumiem 2016. gadā, lai gan šajā jautājumā slimnīcu vadītājiem bija dažas neprecizitātes, kuras cerams, kopīgi atrisināt tiekoties ar VM pārstāvjiem tuvāko mēnešu laikā, tika runāts par vairākiem citiem, kuri nākotnē varētu uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpi un ārstēšanos slimnīcās, tai skaitā par jauno ārstu piesaistīšanu reģioniem.

Tā kā, Latvijas slimnīcu vadītājiem un Veselības ministram ir daudz nākotnē risināmu jautājumu, kas daļēji jau ir uzsākti, slimnīcu vadītāji arī turpmāk vēlētos sadarboties ar pašreizējo VM vadību.

2015. gada pārskats

Pārskata gada laikā LSB rīkojusi 14 valdes sēdes un 1 kopsapulci, kā arī neskaitāmas tikšanās ar veselības aprūpes organizētāju pārstāvjiem. LSB biedri ir 39 slimnīcas un medicīnas centri no visiem Latvijas novadiem.

LSB galvenie sanāksmju temati:

VM informācija par 2015. g. izmaiņām; Pakalpojumu tarifi un DRG sistēmas ieviešana 2015.gada; Laboratorijas akreditācija 2015. gada; Cilvēkresursu problēmas slimnīcās; LSB informācija par riska fonda aktivitātēm slimnīcā; Forte Medical ražotnes apskate un informācija; VM informācija par 2016. gada budžetu un 2015.gada; DRG sistēmas nepilnības; Valsts galvoto slimnīcu kredītu apmaksa 2016. gadā; E-veselība 2016. gadā, par papildus finansējuma sadales iespējām.